Thừa Thiên Huế – đơn vị thứ 2 toàn quốc áp dụng thí điểm TCVN ISO 18091:2020 cho chính quyền địa phương

admin_qtc