Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  ISO IEC 17025:2017

 • Bài giảng

  Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

 • Thời lượng

  05 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học