DANH MỤC ĐÀO TẠO

2022/05/13

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 VÀ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG (*)

  TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Hà Nội TP.HCM/Bình Dương I. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI         1. Kiểm định viên  thước cuộn 06÷08...

Xem thêm

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ ISO 9001 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THEO THÔNG TƯ 26/2014/TT-BKHCN

TT TÊN KHÓA ĐÀO TẠO Thời gian (ngày) Học phí (vnđ) /học viên   I.Các khóa đào tạo về Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia tư vấn       1...

Xem thêm

2022/01/19

CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO VỀ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 VÀ HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng (VND)/học viên TÊN KHOÁ ĐÀO TẠO       Thời gian (ngày) Hà Nội TP.HCM/Bình Dương   I. LĨNH VỰC ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH...

Xem thêm