Ngày 07/11/2023 Trung tâm Đào tạo tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các khoá tập huấn về công cụ quản lý năng suất Chất lượng 5S và Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương.

Chuỗi 12 khoá tập huấn về công cụ quản lý năng suất Chất lượng 5S và Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương trong khuôn khổ các hoạt động để thực hiện Kế hoạch số 2103/KH-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai và  thực hiện Đề án nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở – Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi động từ ngày 07/11/2023 và dự kiến sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 12/2023. Toàn bộ 12  khoá tập huấn nêu trên đều do giảng viên của QTC chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy.

Giảng viên TTĐT (QTC) đang hướng dẫn về công cụ nâng cao năng suất 5S và tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020

Mục tiêu tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức những kiến thức cơ bản về khái niệm, lợi ích và cách thức áp dụng công cụ 5S tại các cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, bước đầu tiếp cận kiến thức cơ bản về Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020, tính cấp thiết, vai trò và lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn này khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại chính quyền địa phương.

Kết thúc khoá tập huấn đầu tiên,  QTC đã nhận  được sự phản hồi tích cực từ Ban Tổ chức về chất lượng giảng dạy, nhận được sự ủng hộ và tích cực trao đổi, tương tác từ các học viên tham dự khoá tập huấn.

 

Đây là một bước khởi đầu tốt đẹp để QTC tiếp tục thúc đẩy phổ biến tri thức về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nói chung và Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 – Hướng dẫn áp dụng ISO 9001 tại chính quyền địa phương nói riêng nhằm hướng tới hỗ trợ công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính./.

admin_qtc