Hội thảo nâng cao chất lượng công tác đào tạo về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Ngày 26/11/2024 Trung tâm đào tạo đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng công tác đào tạo về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng.        

Đến dự với Trung tâm có quyền Tổng cục trưởng Tiến sỹ Hà Minh Hiệp, các lãnh đạo của các Vụ, các đơn vị sự nghiệp, các cán bộ hưu trí, cộng tác viên, giảng viên và toàn bộ viên chức, người lao động của Trung tâm Đào tạo.

Hội thảo diễn ra với 4 báo cáo tham luận:

  • Tham luận nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;
  • Tham luận nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu đào tạo và trang thiết bị thực hành;
  • Tham luận nâng cao chất lượng công tác truyền thông về đào tạo;
  • Tham luận nghiên cứu xây dựng các bộ tài liệu kỹ thuật đo cho các lĩnh vực đo lường giai đoạn 2021-2023 (Do khách mời TS. Ngô Thị Ngọc Hà, viện trưởng Viện Đo lường trình bày)

Bà Nguyễn Bảo Ngọc với bài tham luận nâng cao công tác truyền thông về đào tạo

TS. Ngô Thị Ngọc Hà, viện trưởng Viện Đo lường

Ông Trịnh Xuân Tùng với bài tham luận nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

Ông Ngô Văn Long với bài tham luận nâng cao chất lượng chương trình, tài liệu đào tạo và trang thiết bị thực hành;

Sau khi kết thúc 4 bài tham luận, Trung tâm đào tạo nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực về hội thảo, những góp ý sẽ là tiền đề để Trung tâm đào tạo cải tiến và phát triển hơn trong những năm tiếp theo.

TS. Hà Minh Hiệp phát biểu tại hội thảo

Ông Lê Minh Tâm phó Giám đốc phụ trách phát biểu tại hội thảo

Kết thúc hội thảo cùng, Trung tâm Đào tạo đã vinh danh những giảng viên cộng tác với trung tâm có đóng góp lớn trong năm qua.

Các lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo Trung tâm Đào tạo trao quà cho các giảng viên đã có đóng góp lớn trong năm 2023

admin_qtc