Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì & cải tiến HTQLCL theo TC ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

 • Bài giảng

  Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì & cải tiến HTQLCL theo TC ISO 9001:2015 tại cơ quan HCNN

 • Thời lượng

  03 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học