Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

  Thử nghiệm viên

 • Bài giảng

  Kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện theo thông tư 33/2015/TT-BCT

 • Thời lượng

  02 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học