Chuyển đổi phiên bản HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước

Mô tả khóa học
 • Mã khóa học

 • Bài giảng

  Chuyển đổi phiên bản HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước

 • Thời lượng

  01 ngày

 • Bài tập

  Kiểm tra cuối khóa

 • Lịch học