Tổng cục TCĐLCL tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015

7 Tháng Một 2015

Sáng ngày 6/1/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ KH&CN đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

stameq-tong-ket-2014-TCT-Ngo-Quy-VietTổng cục trưởng Ngô Quý Việt phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, trong đó nêu rõ tình hình thực hiện công tác chuyên môn TCĐLCL:

- Đối với công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Trình và được Bộ phê duyệt 752 TCVN.  Công tác lập quy hoạch, kế hoạch được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành đã bảo đảm cho việc xây dựng TCVN, QCVN phục vụ các yêu cầu quản lý, sản xuất và kinh doanh thiết yếu và cụ thể của từng Bộ, ngành.

- Đối với hoạt động đo lường: Công tác quản lý đo lường năm 2014 tiếp tục được tăng cường cơ sở pháp lý với các Thông tư hướng dẫn Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP đã được Bộ ban hành . Với trách nhiệm cơ quan
quản lý giúp Bộ thực hiện quản lý công tác đo lường trong cả nước, Tổng cục đã xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở, đơn vị và địa phương về các hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

- Về công tác quản lý chất lượng: Trong năm 2014, đã hướng dẫn các Bộ, ngành, các Chi cục, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Nghị định 132 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã được Tổng cục chú trọng quan tâm.

Về phương hướng năm 2015,  báo cáo khẳng định:

- Từng đơn vị và toàn Tổng cục thực hiện tốt kế hoạch 2015; xây dựng và chuẩn bị điều kiện thực hiện tốt kế hoạch 2016, kế hoạch trung hạn 2016-2020.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình 712 và Đề án TBT năm 2015, tổ chức tổng kết giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng hoạt động 2016 -  2020.

- Tăng cường quản lý, đặc biệt là hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư về vàng, thép; các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường,
các quy định về xăng E5, dầu DO 0,05S (ngừng sử dụng DO 0,25S); trình ban hành và xây dựng phương án triển khai quy hoạch các tổ chức đánh giá sự phù hợp.

- Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, đặc biệt tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các Bộ ngành, các Chi cục TCĐLCL;  Triển khai thực hiện quy hoạch TCVN, QCVN đã được phê duyệt, chú ý đổi mới quy trình kế hoạch TCVN với các Bộ ngành.

- Triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Bộ; rà soát quy hoạch và triển khai đào tạo cán bộ theo quy hoạch.

- Tích cực triển khai hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt chú ý chuẩn bị các điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), phổ biến và chuẩn bị thực hiện các FTAs, TPP khi được ký kết; xây dựng, trình và tổ chức thực hiện đề án Cổng thông tin TBT.

- Đẩy mạnh triển khai công tác địa phương: hướng dẫn công tác tổ chức cán bộ khi Thông tư về cơ quan khoa học và công nghệ địa phương được ban hành; hướng dẫn nghiệp vụ, đặc biệt về đo lường, chất lượng và thực hiện nhiệm vụ 712, TBT ở các tỉnh, thành phố.

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về TCĐLCL.

- Thực hiện đúng tiến độ, đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển: Trung tâm Kỹ thuật 3 (quận 2 – TP. Hồ Chí Minh), Trung tâm Kỹ thuật 1 (Nam Thăng Long – Hà Nội), Trung tâm Kỹ thuật 4 (Buôn Mê Thuột – Đắk Lắk), Viện Đo lường Việt Nam (Hòa Lạc – Hà Nội)…

- Các đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước, duy trì/tăng doanh thu và thu nhập của viên chức, người lao động.

Cũng tại hội nghị tổng kết, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định khen thưởng cấp Nhà nước và của Tổng cục cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc năm 2014.

stameq-tong-ket-2014-thu-truong-Tran-Viet-ThanhThứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Thanh ghi nhận những thành tích mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2014 và nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015. Đó là: Trước xu thế hội nhập, khoa học công nghệ lấy chất lượng phát triển là động lực. Vì vậy ngành phải chuyển biến mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển. Năm 2015 cũng là năm mà Luật Khoa học Công nghệ sửa đổi sẽ đi vào đời sống thực tiễn, chúng ta phải trang bị những điều kiện cần và đủ để đưa khoa học công nghệ là động lực phát triển xã hội, trong đó tiêu chuẩn đo lường
chất lượng là mũi nhọn của KHCN. Ngoài ra, Tổng cục cần chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, tham mưu với Bộ, với Chính phủ để tăng cường vai trò của quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững trong xu thế hội nhập. Tổng cục cũng cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán
bộ, chủ động phục vụ doanh nghiệp, đoàn kết phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

(Theo tcvn.vn)