Thông báo đào tạo miễn phí “Chuyên gia tư vấn các công cụ của Lean” tháng 11/2018 tại Hà Nội

7 Tháng Mười Một 2018

Kính gửi: Quý Đơn vị

Triển khai nhiệm vụ thuộc chương trình Năng suất quốc gia nhằm mục đích đào tạo Chuyên gia nguồn Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị thông báo tổ chức khóa đào tạo ” Chuyên gia tư vấn các công cụ của Lean” trong tháng 11  của chúng tôi như sau:

Đối tượng tham dự:

- Cán bộ, chuyên gia tư vấn về năng suất chất lượng;

- Chuyên gia nguồn của địa phương/ngành thực hiện chương trình Năng suất quốc gia 712.

Mục tiêu:

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương pháp cho chuyên gia tư vấn về công cụ Người điều phối sản xuất (Mizusumashi) và Bảng kiểm soát sản xuất (Kamishibai)

Thời gian và địa điểm: 03 ngày, từ ngày 21-23/11/2018 tại Tầng 4, nhà J, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Số 08 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.

Chi phí: Học viên được hỗ trợ chi phí: Tài liệu, teabreak và ăn trưa

Nội dung chương trình đào tạo: theo đường link sau http://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/11/Thong-bao-dao-tao-lean.pdf

PHIẾU ĐĂNG KÝhttp://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/11/3.-Phieu-dang-ky-1-1.docx