QTC tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và định hướng công tác năm 2015

7 Tháng Một 2015

Ngày 29/12/2014, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức và tổng kết công tác năm 2014, định hướng công tác năm 2015. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Nam Hải, phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; các đại diện một số đơn vị trực thuộc Tổng cục
cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Trung tâm.

QTC-tong-ket-2014

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phan Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo cho biết trong năm 2014, Trung tâm đã tích cực tham gia phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục tổ chức 35 khóa đào tạo, bồi dưỡng cho 1000 học viên là cán
bộ công chức, viên chức của Tổng cục; đào tạo phục vụ quản lý theo kế hoạch và phân công của Tổng cục với 200 khóa học về các lĩnh vực Kiểm định, Thử nghiệm, Hiệu chuẩn, cho gần 3500 học viên; 90 khóa đào tạo với hơn 1500 học viên về Hệ thống quản lý, chuyên gia đánh giá trưởng HTQL, Nâng cao năng suất chất lượng… Bên cạnh đó, Trung
tâm cũng tổ chức đào tạo hoạt động tư vấn xây dựng, áp dụng HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; HTQL ISO 17021; ISO 17065; ISO 17020; HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho 60 đơn vị, bao gồm Doanh nghiệp và các cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tham gia triển khai thực hiện 20 khóa đào tạo cho 500 học viên theo Chương trình quốc gia 712.

QTC-tong-ket-2014-lanh-dao-QTCÔng Phan Minh Hải – Giám đốc QTC trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2014
và phương hướng công tác năm 2015

Cũng trong năm 2014, Trung tâm Đào tạo QTC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tổng cục giao theo kế hoạch và giao đột xuất phục vụ quản lý nhà nước và phát triển hoạt động dich vụ. Nổi bật là việc biên soạn các
chương trình, tài liệu đào tạo và tổ chức các khóa đào tạo phục vụ quản lý nhà nước về đo lường, đáp ứng kịp thời
nhu cầu quản lý và hoạt động quản lý của địa phương đồng thời thực hiện các công việc trong khuôn khổ nhiệm vụ
cấp nhà nước theo chương trình quốc gia 712. Bên cạnh đó, hoạt động đào tạo, tư vấn đã định hướng phát triển một số dịch
vụ có yêu cầu chất lượng cao, tạo uy tín với khách hàng và tiền đề phát triển lâu dài như đào tạo giảng viên, đào tạo chuyên gia……

Đối với phương hướng công tác năm 2015, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, Trung tâm sẽ tập trung thực hiện đề tài nghiên cứu biên soạn các giáo trình đào tạo đại cương về đo lường, thử nghiệm, triển khai đẩy mạnh nâng cao các chương trình đào tạo, hướng dẫn và tư vấn nghiệp vụ về kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực đo lường, thử nghiệm và quản lý chất lượng; bên cạnh đó, Trung tâm thực hiện đổi mới và đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền quảng bá về hoạt động dịch vụ nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của Trung tâm trong thời gian tới.

 QTC-tong-ket-2014-lanh-dao-Tong-cucÔng Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng ghi nhận những cố gắng nỗ lực, đánh giá cao
tinh thần đoàn kết tập thể của Lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm, đồng thời đề nghị Trung tâm tập trung hoàn thiện, hoàn chỉnh phương thức hóa giáo án, giáo trình kết hợp lý thuyết cộng với thực hành. Năm tới tập trung phát triển chương trình 712 gắn với địa phương. Năm 2015 là năm trọng điểm, do vậy Trung tâm cần chủ động phối hợp và liên kết chặt chẽ, nhất quán với các đơn vị trong Tổng cục để triển khai tốt nhiệm vụ và nâng cao công
tác đào tạo, tư vấn; đóng góp năng suất chất lượng cho địa phương, bám sát địa phương ngay từ khâu đầu của dự án để đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đồng thời, Trung tâm nên chú trọng khâu xây dựng phát triển năng lực cán bộ nguồn, cán bộ kế cận. Ngoài ra, Trung tâm cũng nên đổi mới phương pháp đào tạo,tư vấn; đẩy mạnh công tác tiếp thị,
marketting, tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm đưa hình ảnh Trung tâm trở thành một “Thương hiệu dễ nhớ, dễ thuộc, in sâu vào tâm trí khách hàng”. Đại diện Lãnh đạo Tổng cục cũng nhấn mạnh công tác báo cáo
thông tin để Lãnh đạo nắm được tình hình hoạt động của Trung tâm cũng như những kiến nghị, đề xuất đến được với Lãnh đạo Tổng cục.

 Phạm Hương