Khối cơ quan Tổng cục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

29 Tháng Mười Hai 2015

Nhìn lại những kết quả làm được của năm 2015, Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCLC) cho rằng, Khối các cơ quan Tổng cục đã đạt và vượt nhiều mục tiêu đề ra.

Sáng ngày 24/12 tại Tổng cục TCĐLCL, Khối cơ quan Tổng cục đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2015. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Khối cơ quan Tổng cục đã tham mưu xây dựng, trình ban hành, rà soát nhiều văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính quan trọng liên quan đến ngành và các văn bản bộ ngành khác yêu cầu.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải cho rằng: Khối các cơ quan Tổng cục đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngànhPhó Tổng cục trưởng Tổng cục  TCĐLCL Nguyễn Nam Hải cho rằng: “Khối cơ quan Tổng cục đã đạt được nhiều thành quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành”

Liên quan đến việc thực hiện công tác chuyên môn, Vụ Tiêu chuẩn thuộc Tổng cục cho biết, năm 2015, công tác tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (QCVN) đã được đổi mới, chủ động hơn để hỗ trợ cho các Bộ, ngành trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành. Tổ chức tiếp nhận đăng ký 71 QCVN của các bộ, ngành. Tham gia góp ý hơn 800 dự thảo TCVN; góp ý hơn 80 dự thảo QCVN. Tham gia góp ý, bỏ phiếu cho 170 dự thảo tiêu chuẩn quốc tế IEC, ISO.

Công tác quản lý đo lường ngày càng có nhiều dấu ấn với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản kỹ thuật ngày càng được bổ sung, hoàn thiện để có cơ sở phát huy hiệu quả và hiệu lực cho công tác quản lý nhà nước về đo lường. Ở địa phương kịp thời phát hiện gian lận mua bán xăng dầu tại Đồng Nai, Nghệ An. Tạo lập môi trường kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, góp phần đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, tạo niềm tin cho người dân với cơ quan quản lý nhà nước.

Về quản lý chất lượng, đã tổ chức hướng dẫn các bộ, ngành, chi cục, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đúng quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản dưới luật. Đẩy mạnh vai trò công tác quản lý chất lượng và hoạt động đánh giá sự phù hợp tác các bộ ngành. Thực hiện kiểm tra, phối hợp và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện phổ biến mô hình khung, nghiệp vụ kiểm tra theo quyết định 19/2014/QĐ-TTg.

Bên cạnh các hoạt động đó, công tác đánh giá sự phù hợp cũng có nhiều bước phát triển mới như đã cấp giấy chứng nhận cho 34 tổ chức thử nghiệm; 25 tổ chức chứng nhận. Công bố năng lực đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và chuyên gia chứng nhận sản phẩm cho 3 tổ chức đào tạo. Chỉ định 55 tổ chức đánh giá sự phù hợp với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. Chỉ định 2 tổ chức giám định chất lượng thép nhập khẩu. Tổ chức giám sát việc triển khai và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 đối với các cơ quan hành chính của Bộ, ngành và địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Cán bộ Công chức khối cơ quan Tổng cụcQuang cảnh Hội nghị Cán bộ Công chức Khối cơ quan Tổng cục

Trong hoạt động thanh tra, năm qua ghi nhận triển khai quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra xăng dầu trên phạm vi toàn quốc và kết quả 1.498 cơ sở kinh doanh xăng dầu với 3.885 cột đo xăng dầu được thanh tra, kiểm tra với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 8 tỷ đồng. Thanh tra theo kế hoạch 124 cơ sở. Thực hiện kiểm tra việc triển khai, thực hiện thanh tra chuyên đề đối với hàng đóng gói sẵn ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Cũng theo báo cáo tại Hội nghị, năm qua Tổng cục đẩy mạnh hợp tác song phương với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển… trong lĩnh vực TCĐLCL. Tổ chức thành công cuộc họp lần 29 nhóm công tác 2 của ACCSQ. Đón nhiều đoàn quốc tế đến từ Ý, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia…

Mục tiêu năm 2016, Khối các cơ quan Tổng cục hướng thực hiện tốt công tác xây dựng mới và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được duyệt. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra đặc thù chuyên ngành. Triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng TCVN đến 2020. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phong trào thi đua lập thành tích tiến tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Tổng cục TCĐLCLC…

Đánh giá về những kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải cho rằng, những kết quả đạt được của Khối cơ quan Tổng cục là những thành quả quan trọng đóng góp vào sự thành công chung của các mục tiêu mà Tổng cục đề ra trong năm qua. Các đơn vị đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, góp phần vào sự phát triển của Tổng cục cũng như của Bộ Khoa học và Công nghệ.

(Theo Nguyễn Nam – VietQ)