Kế hoạch Đào tạo QTC tháng 3 năm 2015

5 Tháng Một 2015

Kế hoạch Đào tạo QTC tháng 3 năm 2015

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QTC trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị kế hoạch dự kiến tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 3 năm 2015 như sau:

TT

Tên khóa học

Thời gian

Địa điểm

Phí tham dự/01 người

1

KĐV phương tiện đo điện trở cách điện

9 – 15/3/2015

Hà Nội

2.900.000 đ

2

KĐV phương tiện đo điện trở tiếp đất

9 – 15/3/2015

Hà Nội

2.900.000 đ

3

KĐV phương tiện đo điện trở cách điện, phương tiện đo điện trở tiếp đất

9 – 15/3/2015

Hà Nội

2.900.000 đ

4

Phương pháp đo điện trở cách điện, điện trở tiếp địa và phương pháp thử nghiệm độ bền cách điện

10 – 13/3/2015

Hà Nội

2.500.000 đ

5

KPI – Chỉ số đánh giá thực hiện công việc

9 – 13/3/2015

Hà Nội

5.000.000 đ

6

KĐV cột đo xăng dầu

9 – 14/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

7

KĐV phương tiện đo dung tích thông dụng

9 – 14/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

8

KĐV áp kế lò xo

9 – 14/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

9

KĐV huyết áp kế

9 – 14/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

10

KĐV cột đo xăng dầu

16 – 21/3/2015

Hà Nội

2.500.000 đ

11

KĐV phương tiện đo dung tích thông dụng

16 – 21/3/2015

Hà Nội

2.500.000 đ

12

Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Đợt 1)

16 – 20/3/2015

Hà Nội

18.500.000 đ/5 đợt

13

Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng vàng bằng phương pháp quan phổ huỳnh quang tia X

16 – 20/3/2015

TP. HCM

3.200.000 đ

14

Phương pháp triển khai áp dụng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2010

23 – 24/3/2015

Hà Nội

1.900.000 đ

15

Thử nghiệm, kiểm tra chất lượng vàng bằng phương pháp quan phổ huỳnh quang tia X

23 – 27/3/2015

Hà Nội

2.500.000 đ

16

Kiểm định viên taximet

23 – 28/3/2015

Hà Nội

2.500.000 đ

17

KĐV phương tiện đo điện tim

23 – 29/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

18

KĐV phương tiện đo điện não

23 – 29/3/2015

TP. HCM

3.000.000 đ

19

Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Đợt 1)

23 – 27/3/2015

TP. HCM

18.500.000 đ/5 đợt

20

Hướng dẫn thực hiện Luật Môi trường

25 – 26/3/2015

TP. HCM

2.000.000 đ

21

Hướng dẫn xây dựng HTQLCL cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

26 – 28/3/2015

Hà Nội

2.000.000 đ

Ghi chú: Các khóa học trên có thể thay đổi về thời gian tùy theo nhu cầu của khách hàng, QTC sẽ thông báo lịch đào tạo chính thức sau khi đã tổng hợp đầy đủ nhu cầu của các khách hàng.

Quý đơn vị có nhu cầu tham dự, xin vui lòng gửi lại cho chúng tôi PHIẾU ĐĂNG KÝ kèm theo sau khi đánh dấu vào những khóa học tương ứng và gửi tới Trung tâm Đào tạo QTC theo địa chỉ sau:

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701 569) / Chị Lê Thu Huyền (0913.553 434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6479/ 3791 2910 * Fax: (04) 3791 6479/ 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn ; Website: www.qtc.qov.vn.

Các học viên tham dự đầy đủ khóa học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo tương ứng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, Đơn vị!