Hội thảo “Hoàn thiện chương trình và giáo trình đào tạo về Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm, PTĐ Chuẩn đo lường”

9 Tháng Hai 2015

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Trung tâm Đào tạo QTC đã tổ chức buổi hội thảo “Hoàn thiện chương trình và giáo trình đào tạo về Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm, PTĐ Chuẩn đo lường”. Tham dự Hội thảo có Ông Vũ Khánh Xuân – Viện trưởng Viện đo lường, ông Nguyễn Hùng Điệp – Vụ trưởng Vụ đo lường và đại diện Vụ Hợp chuẩn hợp quy, Hội đo lường, lãnh đạo Trung tâm  Đào tạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm Đào tạo.

hoi-thao-lanh-dao-qtcGiám đốc Trung tâm Đào tạo – Ông Phan Minh Hải – trình bày bài tham luận

Tại hội thảo các đại biểu được nghe Ông Phan Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo trình bày bài tham luận xây dựng giáo trình đại cương tổng thể căn cứ trên danh mục phương tiện đo phải kiểm định, thử nghiệm và đặc điểm, tính chất đặc thù của lĩnh vực đo. Chương trình đào tạo khung về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ chuẩn đo lường được xây dựng cho các lĩnh vực sau:

1. Khối lượng; 2. Độ dài; 3. Nhiệt độ; 4. Điện; 5. Điện từ trường; 6. Áp suất; 7.Thể tích chất lỏng; 8.Lưu lượng nước; 9. Lưu lượng chất lỏng khác nước;10. Lưu lượng khí; 11.Hóa lý; 12. Âm thanh; 13. Rung động; 14.Quang học.

Chương trình đào tạo khung tổng thể về đo lường gồm 3 phần:

-       Phần 1: kiến thức cơ bản về đo lường và quản lý đo lường;
-       Phần 2: Kiến thức đại cương (tổng quan) về lĩnh vực đo;
-       Phần 3: kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng thực hành.

Thông qua Hội thảo, các đại biểu tham dự có nhiều trao đổi, đóng góp ý kiến về các giải pháp để thực hiện tốt các chương trình đào tạo về lĩnh vực đo lường trong công tác quản lý. Các đại biểu tham dự đã chia sẻ những ý kiến đóng góp xoay quanh một số vấn đề như: Phạm vi điều chỉnh xác định đối tượng áp dụng đào tạo là ai ? Qua chương trình đào tạo này học viên học được những gì? và làm ở lĩnh vực nào?…. trao đổi, bổ sung, chỉnh sửa về thời lượng chương trình đào tạo.

hoi-thao-toan-canh

hoi-thao-lanh-dao-vmiHội thảo có sự tham gia bàn luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành

Hội thảo được tổ chức cũng nhằm lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý để chỉnh lý hoàn thiện chương trình và giáo trình đào tạo về Kiểm định, Hiệu chuẩn, Thử nghiệm, PTĐ Chuẩn đo lường đưa vào giảng dạy trong thời gian tới.

Thay mặt ban tổ chức ông Phan Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, đóng góp của các đại biểu đồng thời mong muốn phối hợp chặt chẽ với Viện đo lường, Vụ đo lường xây dựng hoàn thiện chương trình đào tạo tổng thể về giáo trình đo lường.

Hội thảo đã kết thúc thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

(Phạm Hương)