[HĐ chính của TTĐT QTC] Đào tạo ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước cho cán bộ, công chức các Sở, Ngành

27 Tháng Bảy 2013

Trong các ngày từ 23 đến 26 tháng 4 năm 2013, tại Đồ Sơn, Hải Phòng tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục lớp bồi dưỡng về ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước cho cán bộ, công chức các Sở, Ngành của các tỉnh.

image001

Giảng viên Đặng Kim Lợi đang lên lớp cho 50 học viên đến từ các tỉnh.