[HĐ chính của TTĐT QTC] Khóa đào tạo ” Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính ” và ” Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước”

27 Tháng Bảy 2013

giao tiep

Các khóa học được tài trợ bởi Dự án ADB. Tham dự khóa học có cán bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và lãnh đạo các Sở, ban, ngành địa phương. Phó Tổng cục trưởng Vũ Văn Diện đã đến dự và phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Mục đích của khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp hành chính cho công chức hành chính” là nhằm cung cấp cho học viên một số kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ như kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức, kỹ năng nghe và nói trong thực thi công vụ, kỹ năng phát triển nhóm và làm việc nhóm, …

01-08-11-06

Khóa đào tạo về “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước” mang đến cho học viên những phân tích về các yêu cầu đặc thù của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước, việc vận dụng vào các hoạt động chức năng trong cơ quan hành chính nhà nước, các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng tiêu chuẩn này và các thông tin hữu ích về Quản lý việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan hành chính nhà nước.

Đây là dịp để các học viên có thể trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Khóa đào tạo đã kết thúc tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của các học viên tham dự.

nguồn TCVN-net