[HĐ chính của TTĐT QTC] ĐÀO TẠO ISO 9001:2008 TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÁC SỞ, NGÀNH

27 Tháng Bảy 2013

Tiếp theo 4 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức về ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước trong tháng 3 năm 2013, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 4 năm 2013, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục mở 2 lớp cho 100 cán bộ, viên chức của các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, và Nam Định tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Thành phần học viên gồm: Giám đốc, phó giám đốc các Sở, các Chi cục Trưởng, Chi cục Phó các Chi cục TC-ĐL-CL, các trưởng phòng, chuyên viên của các Sở, Ngành thuộc các tỉnh nói trên.

image001

Ông Vũ Văn Diện; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khai mạc khoá đào tạo.

image002

Ông  Phan Minh Hải Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL phát biểu trong buổi khai mạc khóa đào tạo