Hà nội, khóa đào tạo “ Hướng dẫn xây dựng HTQLCL cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012” (26-28/3/2015).

30 Tháng Ba 2015

Trong 3 ngày từ ngày 26/3 đến ngày 28/3/2015 tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo (QTC) đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng HTQLCL cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012”  cho các học viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau. Tham gia giảng dạy có Giảng viên Ông Trần Ngôn Hùng – Chuyên gia về quản lý chất lượng của Trung tâm đào tạo.

Ngày 15-9-2012, tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 đã được chính thức ban hành thay thế tiêu chuẩn ISO Guide 65 về chứng nhận sản phẩm đã được sử dụng từ năm 1996. Ngoài những thay đổi về cấu trúc và nội dung, tiêu chuẩn mới cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng đối với chứng nhận quá trình (processes) và dịch vụ (services). Đây là tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm. Tiêu chuẩn này còn được các tổ chức công nhận và cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá công nhận hoặc đánh giá chỉ định năng lực đánh giá, chứng nhận sản phẩm của tổ chức chứng nhận.

Tham dự khóa đào tạo này, dưới sự hướng dẫn của  giảng viên có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp các học viên thấu hiểu các lợi ích, yêu cầu, khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng  cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012.

  • Xây dựng hệ thống chứng nhận theo ISO/IEC 17065 là điều kiện bắt buộc để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Giúp TCCN thiết lập hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một chứng nhận – chấp nhận mọi nơi”.

và  nắm được quy trình, Phương pháp, kỹ năng, xây dựng một Hệ thống quản lý  chất lượng cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012 ngay tại các đơn vị.

Xây dựng hệ thống tài liệu cho hoạt động chứng nhận:

Quy định về các điều kiện chứng nhận, trách nhiệm và quyền hạn của TCCN, cơ sở xin chứng nhận…;

Sổ tay quản lý hoạt động chứng nhận;

Các quy trình kèm theo hướng dẫn và các biểu mẫu để thực hiện hoạt động chứng nhận từ khâu tiếp nhận yêu cầu, đánh giá, cấp chứng nhận…

Các tài liệu hỗ trợ khác; biểu tượng được chứng nhận (logo), mẫu chứng chỉ…

Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên và các bài tập tình huống, những câu hỏi thực tế được đưa ra và những bài thuyết trình, thảo luận của đại diện các nhóm đã tạo một không khí rất sôi nổi trong lớp học, qua đó tạo sự hứng thú học tập và giảng dạy cho cả học viên và giảng viên.

Sau 3 ngày tổ chức khóa đào tạo các học viên tham dự đầy đủ khóa học và có kết quả bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ của Trung tâm Đào tạo – QTC.

Khoá đào tạo đã kết thúc thành công.

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Phòng kế hoạch Đào tạo
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37912910 * Fax: (04) 37912910
Email: qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn