Thông báo khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2008 tại Hà Nội từ ngày 09-13/3/2015

5 Tháng Ba 2015

Thông báo khóa đào tạo:

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (Đáp ứng các yêu cầu về năng lực đánh giá theo quy định của TCVN 19011:2003)

     Trung tâm Đào tạo trân trọng thông báo đến Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạoChuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008” nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý chất lượng và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp. Tham dự khóa học, học viên được học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ các giảng viên là các chuyên gia có nhiều năm làm công tác tư vấn và đánh giá các hệ thống quản lý. Sau khóa học, Học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng và có cơ hội trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.

Mục tiêu khoá học: Sau khóa học, học viên sẽ:

 • Có đủ năng lực, khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn khi thực hiện đánh giá HTQLCL;
 • Thấu hiểu sâu các điều khoản của TCVN ISO 9001:2008 dưới góc độ của chuyên gia đánh giá trưởng;
 •   Hiểu cách thức tổ chức triển khai các cuộc đánh giá;
 •  Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá trưởng cho tổ chức;
 • Xác định được các “điểm không phù hợp”;
 • Biết cách xử lý các tình huống khó trong quá trình đánh giá;
 •  Lập được báo cáo các “điểm không phù hợp” theo chuẩn mực.

  Nội dung khóa học: phụ lục kèm theo.

   Thời gian và địa điểm: Tại Hà Nội: 05 ngày, từ ngày 9/3/2015 đến ngày 13/3/ 2015.   

    Đối tượng tham dự: 

 • Đại diện lãnh đạo về chất lượng;
 • Các cán bộ tham gia xây dựng và duy trì HTQLCL của các tổ chức/doanh nghiệp;
 • Các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế;
 • Các cán bộ thuộc tổ chức đánh giá chứng nhận HTQL, đánh giá chứng nhận sản phẩm, đánh giá chứng nhận VietGAP…
 • Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

   Phí tham dự: 5.000.000đ/01 học viên (Đã bao gồm 5% thuế VAT) .

Phí trên bao gồm biên soạn bài giảng,  tài liệu, văn phòng phẩm, thiết bị giảng dạy, giải khát giữa giờ cho học viên, chứng chỉ và các chi phí tổ chức khác của Trung tâm Đào tạo.

Đơn vị có 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.

Thông tin đăng ký và cấp chứng chỉ:

Kết thúc khoá học các học viên tham dự đầy đủ và hoàn thành bài kiểm tra cuối khoá sẽ được Trung tâm Đào tạo cấp chứng chỉ đào tạoChuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008(Đáp ứng các yêu cầu về năng lực đánh giá theo quy định của TCVN 19011:2003).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701 569)/Chị Lê Thu Huyền (0913.553 434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đ/c: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6479/ 3791 2910 * Fax: (04) 3791 6479/ 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn  Website: www.qtc.gov.vn