Đào Tạo Đánh Giá Nội Bộ Theo TCVN ISO 9001:2015

30 Tháng Mười Hai 2013

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

lop IQA 900

 

Giới thiệu chung

Tại Việt Nam, từ cuối năm 2009 đã có hơn 7333 tổ chức, doanh nghiệp áp dụng thành công và đạt được chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (www.iso.org). Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ một số ít tổ chức, doanh nghiệp duy trì tốt hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng. Một trong những kinh nghiệm thành công của các tổ chức đó chính là tổ chức tốt hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ (Internal Quality Audit – IQA).

Khóa đào tạo này giới thiệu đến các học viên Kiến thức, Phương pháp, và Kỹ năng tổ chức thành công hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

Mục đích của khóa đào tạo

  •  Sau khóa học, học viên sẽ:

-    Thấu hiểu các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015 dưới góc độ của đánh giá viên;

-    Hiểu cách thức tổ chức triển khai các cuộc đánh giá nội bộ;

-    Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức;

-    Xác định được các “điểm không phù hợp”;

-    Biết cách xử lý các tình huống khó trong quá trình đánh giá;

-    Lập được báo cáo các “điểm không phù hợp” theo chuẩn mực;

-    Biết cách theo dõi và hoàn thiện các “Hành động khắc phục”, “Hành động phòng ngừa” và Cải tiến.

  • Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có đội ngũ đánh giá viên có đủ năng lực và các kỹ năng cần thiết để:

-    Quản lý và triển khai các cuộc đánh giá chất lượng nội bộ có hiệu quả;

-    Làm nòng cốt xây dựng và duy trì hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

  • Cấp chứng chỉ đào tạo Đánh giá viên nội bộ của Trung tâm Đào tạo cho các học viên đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa, giúp tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phục vụ đánh giá chứng nhận.

Những ai nên tham dự khóa đào tạo

Lãnh đạo tổ chức, đại diện lãnh đạo về chất lượng (QMR), thư ký ban ISO, cán bộ nhân viên phòng quản lý chất lượng, các cán bộ nhân viên được cử làm đánh giá viên nội bộ.

Phương pháp đào tạo

-      Lấy học viên làm trung tâm (learner focused) và giảng viên là người hỗ trợ (moderator, facilitator);

-      Kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và các bài tập minh họa;

-      Xử lý các tình huống mô phỏng thực tế;

-      Học chủ động, học mà chơi-chơi mà học.

 

Thời gian

03 ngày (06 buổi)

(sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30)

Địa điểm

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Kinh phí

3,000,000 VNĐ/ học viên/ khóa 03 ngày

Kinh phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí cho phòng học, thiết bị giảng dạy, tài liệu đào tạo, bài tập, văn phòng phẩm, giáo cụ, chứng chỉ, ăn trưa (3 ngày), tea-break (6 buổi), giảng viên, trợ giảng, 5% VAT, và chi phí quản lý khác.

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLCL THEO ISO 9001:2015

 

Nội dung chính

Nội dung chi tiết

Khai mạc lớp học

- Làm quen và tìm hiểu mong đợi của các học viên

- Giới thiệu Mục tiêu, phương pháp, cấu trúc nội dung khóa học

Hệ thống quản lý chất lượng

- Các khái niệm về bản chất của Hệ thống quản lý chất lượng

Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Tìm hiểu các điều khoản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dưới góc độ của đánh giá viên. Liên hệ với thực tế hoạt động tại đơn vị đang công tác.

Tổng quan  về đánh giá

- Mục đích của đánh giá

- Phân loại đánh giá

- Các giai đoạn đánh giá và các bước tiến hành đánh giá

Giai đoạn chuẩn bị cho đánh giá

- Xác định mục tiêu, các phạm vi và chuẩn mực đánh giá cho 1 cuộc đánh giá nội bộ

- Phương pháp xây dựng kế hoạch đánh giá

- Thực hành xây dựng kế hoạch đánh giá chi tiết cho 1 cuộc đánh giá nội bộ

- Giới thiệu về phiếu hỏi, các dạng phiếu hỏi

- Hướng dẫn thực hành lập các dạng phiếu hỏi (checklist)

Giai đoạn tiến hành đánh giá

- Phương pháp triển khai đánh giá tại chỗ

- Kỹ năng thu thập hồ sơ/ bằng chứng đánh giá

- Phương pháp đánh giá xuôi chiều, đánh giá ngược chiều

- Các lưu ý chung khi tiến hành đánh giá

- Xử lý các tình huống khó xảy ra trong quá trình đánh giá

- Phương pháp viết báo cáo không phù hợp (NC)

- Các bài tập thực hành

Giai đoạn sau đánh giá

- Theo dõi kiểm tra việc khắc phục sự không phù hợp

- Tổng kết rút kinh nghiệm công tác đánh giá nội bộ

Ôn tập

- Ôn tập tổng hợp nội dung đã học

- Hỏi đáp thắc mắc của học viên

Hướng dẫn làm bài kiểm tra và Làm bài kiểm tra (60 phút)

Kết thúc khóa học

Lưu ý:

Nội dung chi tiết khóa học có thể điều chỉnh thống nhất theo yêu cầu hoặc theo thực tế triển khai.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế Hoạch & Đào Tạo

Anh Nguyễn Ngọc Duy (094 779 3388) | ngocduy@qtc.gov.vn
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: pkhdt@qtc.gov.vn  |  Website: www.qtc.qov.vn