Đào tạo Đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 năm 2016 trong quân đội

25 Tháng Tư 2016

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đào tạo Đánh giá Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 năm 2016 trong quân đội.

Đại tá Bùi Quốc Oai, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương – Văn phòng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các giảng viên thuộc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng cùng các học viên là cán bộ làm công tác văn phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

image001

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900 : 2008, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng và ban hành Mô hình khung Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong toàn quân; thành lập Ban Chỉ đạo ISO/BQP; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về ISO cho cán bộ cơ quan Bộ Quốc phòng cũng như cán bộ thuộc hệ thống văn phòng toàn quân. Thực tế bước đầu triển khai trong toàn quân thời gian qua cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên và đơn vị tư vấn để triển khai bảo đảm đúng tiến độ cũng như đạt yêu cầu chất lượng đề ra; lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã thấy rõ tính khoa học, hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008…

image002

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc lớp đào tạo chụp ảnh chung.

Trong quá trình học tập, nghiên cứu tại lớp đào tạo lần này, các học viên sẽ được trang bị những khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng, các yêu cầu trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Tổng quan về hoạt động đánh giá; Kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá; Thực hành đánh giá tại Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); trao đổi, thảo luận, giải đáp và tổ chức kiểm tra sau khi kết thúc Lớp đào tạo…

image003

Đại tá Bùi Quốc Oai phát biểu khai mạc lớp đào tạo.

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, Đại tá Bùi Quốc Oai nhấn mạnh, việc xây dựng, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 900 : 2008 trong quân đội nhằm tạo ra phương pháp làm việc khoa học, hợp lý, đúng quy định của pháp luật, giảm thiểu thủ tục hành chính; minh bạch, công khai hóa thủ tục xử lý công việc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giúp quản lý, điều hành tốt các hoạt động và giải quyết các công việc nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng.

Đại tá Bùi Quốc Oai yêu cầu, các học viên tham gia lớp đào tạo lần này cần xác định tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm các quy định của lớp học; tập trung nghiên cứu, nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, quy trình, kỹ năng đánh giá, nhiệm vụ, quyền hạn đánh giá việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, trên cơ sở đó triển khai, áp dụng có hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình sau này…