Đào tạo “Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008”

5 Tháng Mười Một 2015

Thực hiện kế hoạch đào tạo tháng 10 năm 2015, trong 05 ngày,  từ ngày 19-23/10/2015 tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã diễn ra khóa đào tạo “ Đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước” ( Đáp ứng theo Thông tư số 26/2014/TT – BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014).Tham gia giảng dạy ông Đặng Kim Lợi – là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo/tư vấn HTQLCL của Trung tâm Đào tạo.

anh1

Toàn cảnh khóa học

Mục tiêu khóa học cung cấp cho học viên:

- Nhận thức về các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và kỹ năng triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCLtheo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

- Kiến thức và kỹ năng cơ bản về đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 để có thể chủ trì hoặc tham gia vào hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung của khóa đào tạo gồm 04 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Những khái niệm về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
  • Chuyên đề 2: Tổng quan về hoạt động đánh giá
  • Chuyên đề 3: kỹ năng đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá.
  • Chuyên đề 4: Thực hành đánh giá

Qua khóa  học này các học viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với chuyên gia đánh giá và trách nhiệm, quyền hạn của chuyên gia đánh giá để triển khai thực hiện đánh giá HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Phạm Hương (QTC)