Đảng ủy Tổng cục tổ chức buổi nói chuyện thời sự chuyên đề về biển đảo Việt Nam

27 Tháng Tám 2013

12345798

Ngày 16 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy cơ quan Tổng cục TCĐLCL đã tổ chức buổi nói chuyện thời sự chuyên đề tình hình biển đảo Việt Nam. Tham dự có các đồng chí đảng viên trong đảng bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh Tổng cục.

Đồng chí Vũ Ngọc Minh, Vụ trưởng Vụ truyền thông và Tư liệu Ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) đã  truyền đạt những nội dung về tình hình biển đảo của nước ta, quyền chủ quyền, quyền tài phán, vùng đặc quyền kinh tế, vùng biển đảo tranh chấp giữa nước ta và các nước có biển trong khu vực cũng như việc đầu tư nhân lực vật lực cho công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo và khai thác có hiệu quả tài nguyên biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh.

Nguồn: TCVN