Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo – QTC nhiệm kỳ 2015 -2017

19 Tháng Ba 2015

Thực hiện kế hoạch đại hội nhiệm kỳ Công đoàn bộ phận theo chỉ đạo của Công đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm kỳ 2015 – 2017, ngày 16/03/2015, Trung tâm Đào tạo (QTC) đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017.

Tham dự Đại hội có Giám đốc Trung tâm ông Phan Minh Hải và toàn thể cán bộ, công chức viên chức  của Trung tâm.

IMG_7454_editedÔng Phan Minh Hải – GĐ QTC phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã nghe Ông  Nguyễn Văn Hiền Chủ tịch Công đoàn Trung tâm  báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2017của Trung tâm. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm, ông Nguyễn Văn Hiền đã kết luận: Trong nhiệm kỳ 2012 – 2014, hoạt động công đoàn của Trung tâm đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một tổ chức công đoàn cấp bộ phận. Các Công đoàn viên đều đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Trung tâm và hoạt động của Công đoàn Tổng cục TĐC. Hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Trung tâm, Đảng uỷ Trung tâm, Công đoàn Tổng cục.

IMG_7461_edited
BCH Công đoàn Trung tâm Đào tạo – QTC nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí Trần Tuần Anh; Nguyễn Hương Lan và Nguyễn Văn Hiền đủ tiêu chuẩn vào BCH Công đoàn cơ quan kế nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Trung tâm, Đảng uỷ Trung tâm, Công đoàn Tổng cục.

Đại hội giao cho BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2017 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.