[CTĐT được quan tâm] Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005

27 Tháng Bảy 2013

image001

Khóa đào tạo

Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Giới thiệu chung

Khóa đào tạo: “Chuyên gia đánh giá Trưởng hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005” do Trung tâm Đào tạo tổ chức cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về quản lý An toàn thực phẩm và các kỹ năng đánh giá chuyên nghiệp hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế HACCP và ISO22000. Tham dự khóa học, học viên được trau dồi kiến thức, luyện tập chuyên sâu và được chia sẻ những kiến thức và kỹ năng đánh giá từ giảng viên có chứng chỉ Lead Auditor ISO22000:2005 Quốc tế do IRCA công nhận. Học viên được cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng có cơ hội trở thành chuyên gia đánh giá ISO22000 chuyên nghiệp cho các tổ chức đánh giá chứng nhận độc lập.

Mục đích khóa học

- Cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO22000:2005;

- Cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu để có thể trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp hoặc cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm;

Phương pháp học:

Học viên được thực hành và trao đổi, thảo luận đối với từng nội dung học. Thông qua các tình huống đánh giá, đánh giá giả định, làm việc theo nhóm và trình bày kết quả đánh giá… học viên có cơ hội học hỏi, tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm cần thiết về đánh giá.

Nội dung khóa học

A. Các kiến thức chung về đánh giá (theo tiêu chuẩn ISO19011:2002)

- Các thuật ngữ trong đánh giá

- Các nguyên tắc đánh giá

- Quản lý chương trình đánh giá

- Trách nhiệm, nguồn lực và thủ tục của chương trình đánh giá

- Thực thi chương trình đánh giá

- Hồ sơ chương trình đánh giá

- Chuẩn bị phê duyệt và gửi báo cáo đánh giá

- Kết thúc cuộc đánh giá

- Tiến hành đánh giá bổ sung

- Năng lực và đánh giá năng lực của chuyên gia đánh giá

B. Đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO22000:2005

- Tìm hiểu và đánh giá các yêu cầu tiêu chuẩn

- Lập phiếu hỏi

- Bài tập đánh giá các yêu cầu tiêu chuẩn

- Bài tập tình huống

- Đánh giá sự không phù hợp

- Lập báo cáo sự không phù hợp

- Hành động khắc phục

- Lập báo cáo đánh giá

- Kiểm tra cuối khóa.

Thời lượng

Dự kiến trong 05 ngày

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6479/ 3791 2910 * Fax: (04) 3791 6479/ 3836 1408
Email: training1.stq@fpt.vn ; Website: www.qtc.qov.vn.