Công bố Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại các địa phương thí điểm trên địa bàn thành phố

Trong khuôn khổ Techfest Hải Phòng 2023, sáng 21/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức Hội nghị công bố Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại UBND quận, huyện, phường, xã thí điểm trên địa bàn thành phố.

Dự Hội nghị có Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường; đại diện lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KH&CN; lãnh đạo các Sở, ngành chức và UBND các quận, huyện, xã, phường.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàng Thị Hồng Ngọc cho biết: Theo Kế hoạch số 61/KH-UBND, việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 được thực hiện thí điểm tại 12 UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng, bao gồm 03 quận, 03 huyện, 03 phường và 03 xã, đó là: UBND quận Hải An và UBND phường Đằng Lâm; UBND Quận Ngô Quyền và UBND phường Cầu Tre; UBND quận Hồng Bàng và UBND phường Hoàng Văn Thụ; UBND huyện Thủy Nguyên và UBND xã Thủy Sơn; UBND huyện Tiên Lãng và UBND xã Tự Cường; UBND huyện Kiến Thụy và UBND xã Du Lễ.

Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hoàng Thị Hồng Ngọc báo cáo tại Hội nghị.

Theo đó, Kế hoạch được triển khai thực hiện với 06 nội dung chính: Khảo sát thu thập thông tin sơ bộ cho việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Đào tạo nhận thức cơ bản, chuyên sâu về Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020; Hướng dẫn triển khai xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Báo cáo và đánh giá tình hình triển khai áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan; Tổng kết, báo cáo UBND thành phố và Bộ KH&CN về kết quả thực hiện áp dụng thí điểm Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020.

Các cán bộ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sở KH&CN phối hợp Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan áp dụng thí điểm, tổ chức triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hoàn thành 3/6 nội dung, trong đó, thực hiện khảo sát thu thập thông tin sơ bộ trực tiếp tại 12 UBND quận, huyện, xã, phường thí điểm; tổ chức 6 lớp đào tạo phổ biến kiến thức chung về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 đến cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn của 12 cơ quan thí điểm; tổ chức 12 buổi đào tạo, hướng dẫn, diễn giải chi tiết về Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể đến Ban chỉ đạo ISO, Tổ công tác ISO và các công chức chuyên môn được giao nhiệm vụ; tổ chức hướng dẫn các cơ quan thí điểm xây dựng Bộ Chỉ số và thành lập Hội đồng đánh giá, chấm điểm năm 2023. Đến nay có 12/12 cơ quan ban hành quyết định phê duyệt Bộ Chỉ số đánh giá quản lý chất lượng tổng thể theo Tiêu chuẩn ISO 18091:2020 tại địa phương năm 2023.

Từ nay đến cuối năm 2023, các cơ quan áp dụng thí điểm thực hiện đánh giá theo Bộ Chỉ số đã công bố; phân tích kết quả tự đánh giá và xây dựng Chương trình hành động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 tại 12 cơ quan thí điểm; triển khai Chương trình hành động; tổng kết báo cáo kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở KH&CN cùng các cơ quan áp dụng thí điểm trong triển khai nhiệm vụ mới, khó, đòi hỏi nhiều thời gian. Để thực hiện thành công việc áp dụng thí điểm Hệ thống quản lý chất lượng tại Hải Phòng và làm cơ sở để triển khai trên cả nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở KH&CN, UBND các quận, huyện, phường, xã thí điểm tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ để thực hiện các công việc theo kế hoạch, hoàn thành đúng hạn để báo cáo Bộ KH&CN và Chính phủ.

Dẫn nguồn:https://haiphong.gov.vn/tin-tuc-su-kien/Cong-bo-Bo-Chi-so-danh-gia-quan-ly-chat-luong-tong-the-theo-Tieu-chuan-TCVN-ISO-180912020-tai-cac-dia-phuong-thi-diem-tren-dia-ban-thanh-pho-130870.html

 

admin_qtc