Đào tạo Chuyên gia Đánh giá Trưởng HTQL 9001:2015

29 Tháng Mười Một 2013

GIỚI THIỆU KHÓA ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

how-does-internal-audit-work

 

 Giới thiệu chung:

Khóa đào tạo này giới thiệu đến các học viên Kiến thức, Phương pháp, và Kỹ năng tổ chức thành công 1 cuộc đánh giá chất lượng cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 mà một chuyên gia đánh giá trưởng cần phải có.

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên các kỹ năng toàn diện về cả lý thuyết và các kỹ thuật thực hành cần thiết cho việc thực hiện đánh giá HTQLCL với tư cách là Chuyên gia Đánh giá trưởng bên ngoài.

Mục đích của khóa đào tạo:

  • Sau khóa học, học viên sẽ:

-    Thấu hiểu sâu các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015 dưới góc độ của chuyên gia đánh giá trưởng;

-    Hiểu cách thức tổ chức triển khai các cuộc đánh giá;

-    Hoàn thiện các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia đánh giá trưởng cho tổ chức;

-    Xác định được các “điểm không phù hợp”;

-    Biết cách xử lý các tình huống khó trong quá trình đánh giá;

-    Lập được báo cáo các “điểm không phù hợp” theo chuẩn mực;

  • Giúp cho tổ chức, doanh nghiệp có đội ngũ chuyên gia đánh giá trưởng có đủ năng lực và các kỹ năng cần thiết để:

-    Có đủ năng lực, khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn khi thực hiện đánh giá HTQLCL có hiệu quả;

-    Làm nòng cốt xây dựng và duy trì hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

  • Cấp chứng chỉ đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho các học viên đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa, giúp tổ chức hoàn thiện hồ sơ, phục vụ đánh giá chứng nhận.

Những ai nên tham dự khóa đào tạo

Đại diện lãnh đạo về chất lượng;

­       Các cán bộ tham gia xây dựng và duy trì HTQLCL của các tổ chức/doanh nghiệp;

­       Các chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế;

­       Các cán bộ thuộc tổ chức đánh giá chứng nhận HTQL, đánh giá chứng nhận sản phẩm, đánh giá chứng nhận VietGAP…

­       Các cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 Phương pháp đào tạo:

-      Lấy học viên làm trung tâm (learner focused) và giảng viên là người hỗ trợ (moderator, facilitator);

-      Kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và các bài tập minh họa;

-      Xử lý các tình huống mô phỏng thực tế;

-      Học chủ động, học mà chơi-chơi mà học.

 Thời gian:

05 ngày (10 buổi)

(sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30)

 Địa điểm:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số 8 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

 Kinh phí:

5,000,000 VNĐ/ học viên/ khóa 05 ngày;

Kinh phí trên đã bao gồm toàn bộ chi phí cho phòng học, thiết bị giảng dạy, tài liệu đào tạo, bài tập, văn phòng phẩm, giáo cụ, chứng chỉ, ăn trưa (05 ngày), tea-break (10 buổi), giảng viên, trợ giảng, 5% VAT, và chi phí quản lý khác.

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(Đáp ứng các yêu cầu về năng lực đánh giá theo quy định của TCVN 19011:2003)

 -       Giải thích về các nguyên tắc và khái niệm về chất lượng, quản lý chất lượng và các hệ thống quản lý chất lượng.

-       Mô tả nền tảng của quản lý chất lượng và Bộ tiêu chuẩn ISO 9000.

-       Giải thích 8 nguyên tắc của quản lý chất lượng

-       Giải thích các yếu tố của chu trình PDCA và cách tiếp cận quá trình

-       Áp dụng chu trình PDCA cho một quá trình đơn giản

-       Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: Giải thích các mối quan hệ giữa tiêu chuẩn ISO 9000, ISO 9001 và ISO 9004

-       Xác định các thuật ngữ trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000

-       Giới thiệu cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mô hình quá trình cho HTQL

-       Tóm tắt các hoạt động đánh giá điển hình và giới thiệu tiêu chuẩn ISO 19011:2003

-       Xác định các thuật ngữ đánh giá

-       Nhận biết loại hình đánh giá

-       Tổng quan về đánh giá theo quá trình và TCVN ISO 19011:2003

-       Hoạch định chương trình đánh giá

-       Quản lý một chương trình đánh giá

-       Các hoạt động đánh giá

-       Mô tả phong cách, năng lực, vai trò, trách nhiệm mà một chuyên gia đánh giá HTQL cần đáp ứng

-       Báo cáo và theo dõi việc đánh giá

-       Các bài tập nghiên cứu tình huống

-       Thực tập viết kết quả đánh giá

-       Thực tập trình bày báo cáo đánh giá.

-       Kiểm tra cuối khoá

 Lưu ý:

Nội dung chi tiết khóa học có thể điều chỉnh thống nhất theo yêu cầu hoặc theo thực tế triển khai.

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế Hoạch & Đào Tạo

Anh Nguyễn Ngọc Duy (094 779 3388) | ngocduy@qtc.gov.vn
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: pkhdt@qtc.gov.vn  |  Website: www.qtc.qov.vn