Hà Nội: Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012 (03-07/12/2014)

23 Tháng Mười Hai 2014

Trong 05 ngày từ 03/12 đến 07/12/2014, QTC tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012” cho hơn 30 học viên là các cán bộ quản lý chất lượng, kỹ thuật viên thí nghiệm và nhân viên kỹ thuật liên quan. Các học viên đến từ các đơn vị: Trung tâm kiểm định công nghệ 1; Viện ứng dụng tiêu chuẩn chất lượng; Viện khoa học kỹ thuật công nghệ xây dựng; Tập đoàn Vinacontrol Hải phòng; …Giảng viên là Ông Trần Ngôn Hùng, chuyên gia về Quản lý Chất lượng của QTC.

12-2014-CGDGCNSP-lanh-dao-phat-bieuÔng Phan Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Đào tạo (QTC) phát biểu khai mạc
12-2014-CGDGCNSP-giang-vienGiảng viên Trần Ngôn Hùng

 Tham dự khóa đào tạo này, giảng viên hướng dẫn các học viên nắm bắt được:

  • Quy trình đánh giá và cách thức thực hiện các bước trong quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm như: Lập kế hoạch, thực hiện đánh giá và lập báo cáo đánh giá chứng nhận sản phẩm theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các tiêu chuẩn có liên quan bao gồm khả năng thu thập thông tin, phân tích và củng cố bằng chứng khách quan để đưa ra các phát hiện đánh giá thích hợp.
  • Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới hoạt động đánh giá sự phù hợp.
  • Yêu cầu của thông tư số 28/2012/TT của Bộ khoa học và Công nghệ về năng lực chuyên gia đánh giá của tổ chức chứng nhận sản phẩm.
  • Trang bị cho học viên các kỹ năng cần thiết để thực hiện một dự án đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật.
  • Tạo cơ hội chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, kỹ năng đánh giá sự phù hợp cho các học viên của kháo tập huấn.

Đối với một tổ chức chứng nhận, việc đảm bảo năng lực cho các chuyên gia liên quan đến các hoạt động đánh giá chứng nhận sản phẩm là vô cùng quan trọng. Tùy theo phương thức chứng nhận được sử dụng, các yếu tố của chứng nhận sản phẩm có thể bao gồm: Lấy mẫu, xác định sự phù hợp thông qua thử nghiệm, giám định…vv; xem xét, đánh giá, quyết định chứng nhận; cấp chứng chỉ, dấu công nhận và giám sát.

Chương trình đào tạo Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065:2012 bao gồm các nội dung chính sau:

- Phần 1: Khái niệm chung;
- Phần 2: Hệ thống chứng nhận sản phẩm  ISO 17065:2012;
- Phần 3: Chuẩn bị đánh giá chứng nhận sản phẩm;
- Phần 4: Đánh giá chứng nhận sản phẩm;
- Phần 5: Trao đổi, hỏi đáp, làm bài kiểm tra.

Các học viên tham dự và đạt yêu cầu kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo“ Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065:2012” của Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (QTC).

Một số hình ảnh khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO 17065:2012 đã diễn ra:

12-2014-CGDGCNSP-lop-hoc-1 12-2014-CGDGCNSP-lop-hoc-2 12-2014-CGDGCNSP-lop-hoc-3
Khóa đào tạo thu hút đông đảo học viên tham dự

Phạm Hương

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học, vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.38361407 / Fax: 04.38361408 / Email: qtc@qtc.gov.vn