Tư vấn Mã số mã vạch

13 Tháng Một 2015

DANH MỤC TƯ VẤN
MÃ SỐ MÃ VẠCH

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tư vấn chứng nhận MSMV đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO và GS1)

Tư vấn áp dụng MSMV trong việc xây dựng hệ thống Truy tìm nguồn gốc của doanh nghiệp

Tư vấn xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ MSMV

* Đối với các dịch vụ tư vấn chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn