Tư vấn Hệ thống quản lý

13 Tháng Một 2015

DANH MỤC TƯ VẤN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ

 

NỘI DUNG TƯ VẤN

 

Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 

HTQL.9001
Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để được công nhận, chứng nhận Tổ chức giám định (ISO 17020)

 

HTQL.17020
Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để được công nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận HTQLCL (ISO 17021)

 

HTQL.17021
Tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để được công nhận, chứng nhận Tổ chức chứng nhận sản phẩm (ISO/IEC 17065)

 

HTQL.17065 
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

 

HTQL.17025
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý Phòng xét nghiệm y tế theo ISO 15189

 

HTQL.15189
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000

 

HTQL.14001
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000

 

HTQL.22001
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM

 

HTQL.TQM
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thông tin – ISO 27001

 

HTQL.27001

* Đối với các dịch vụ tư vấn chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn