Tư vấn Đo lường, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ

13 Tháng Một 2015

DANH MỤC TƯ VẤN
ĐO LƯỜNG, THỬ NGHIỆM VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NỘI DUNG TƯ VẤN

Tư vấn xây dựng và trang thiết bị cho các phòng kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm của các lĩnh vực

“TVGS” – Tư vấn giám sát lắp đặt, nghiệm thu thiết bị (Thiết bị phòng thí nghiệm – thử nghiệm Điện, Hóa,  Cơ Lý, Khí gas, An toàn bức xạ; Thiết bị điện – Máy biến áp điện lực)

Tư vấn lập dự án đầu tư tăng cường trang thiết bị, lựa chọn trang thiết bị đầu tư theo các lĩnh vực đo lường, thử nghiệm

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (theo thông tư 24/2013/TT-BKHCN)

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và lập hồ sơ đăng ký chỉ định tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định phương tiện đo nhóm 2

+ Lập danh mục chuẩn đo lường, phương tiện đo sử dụng kèm theo chuẩn, trang thiết bị phụ, điều kiện về mặt bằng PTN, điều kiện môi trường, vv… đáp ứng yêu cầu để kiểm định phương tiện đo thuộc các lĩnh vực

+ Xây dựng các thủ tục quản lý và kỹ thuật; lập hồ sơ, thủ tục xin chỉ định tổ chức kiểm định phương tiện đo thuộc các lĩnh vực; lâp hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường; lập hồ sơ chứng nhận chuẩn đo lường; tổ chức đoàn chuyên gia đánh giá của Tổng cục thực hiện đánh giá tại chỗ để chỉ định tổ chức kiểm định theo hình thức chỉ định lần đầu, chỉ định mở rộng và chỉ định lại.

Tư vấn lập hồ sơ xin phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất, nhập khẩu và tổ chức việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu phê duyệt mẫu phương tiện đo

 

* Đối với các dịch vụ tư vấn chưa có trong danh mục, quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (04) 3791 6480 * Fax: (04) 3836 1408
Email: 
qtc@qtc.gov.vn   Website: www.qtc.qov.vn