TP. Hồ Chí Minh khóa đào tạo 05 ngày “Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015”

5 Tháng Tư 2016

     Trong 05 ngày, từ ngày 21-25/3/2016 tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức thành công khóa học “Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho hơn 20 học viên đến từ các doanh nghiệp và các đơn vị. Tham dự khóa học, học viên được học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác tư vấn và đánh giá các hệ thống quản lý .

khoa-dao-dao-iso-9001-2015

Giảng viên giới thiệu khóa học đến các học viên

Mục đích của khóa học: cung cấp cho học viên  các nội dung về:

  • Bối cảnh, mục đích và nội dung thay đổi các yêu cầu của ISO 9001 trong phiên bản 2015;
  • Diễn giải và phân tích các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
  • Tiếp cận, nội dung và trình tự chuyển đổi HTQLCL  theo ISO 9001:2015;
  • Cung cấp cho học viên các kỹ năng toàn diện về lý thuyết và thực hành cho việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng. 
  • Giải thích vai trò và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá trong việc lập kế hoạch, thực hiện đánh giá, viết báo cáo theo dõi việc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 19011:2011.   
  • kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện đánh giá, viết báo cáo theo dõi việc đánh giá HTQLCL  được thiết lập phù hợp (hoặc không phù hợp) ISO 9001 và theo nguyên tắc của ISO 9011:2011.
  •  Năng lực, khả năng nhận biết và giải quyết các khó khăn khi thực hiện đánh giá HTQLCL.

      Trong suốt khóa đào tạo các học viên cùng giảng viên sử dụng cách tiếp cận học tăng cường với đa dạng các hoạt động học tập hứng thú; Với phương pháp giảng dạy lấy học viên làm trung tâm và giảng viên đóng vai trò hỗ trợ đào tạo dựa trên thảo luận, chia sẻ thông tin về các tình huống đánh giá thực tế. Kết thúc khóa học, các học viên tham gia đào tạo sẽ  hiểu rõ và nắm bẳt về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hiểu được mục đích của HTQLCL “tiếp cận quá trình”, nội dung và mối liên hệ giữa các tiêu chuẩn ISO 9001 và cách lập kế hoạch, chuẩn bị, thực hiện và viết báo cáo đánh giá HTQLCL. Sau khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và có cơ hội trở thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.

Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo vui lòng liên hệ:
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Phòng kế hoạch Đào tạo
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37912910 * Fax: (04) 37912910
Email:  qtc@qtc.gov.vn Website: www.qtc.qov.vn