Tổng kết Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh

16 Tháng Mười Một 2020

Chiều 6/11, tại TP Hạ Long, Sở KH&CN đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Sở KH&CN, Viện Năng suất Việt Nam và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Sở KH&CN, Viện Năng suất Việt Nam và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ký kết hợp tác.

Thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Từ năm 2015 đến nay, Sở KH&CN đã tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất, chất lượng của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng 30 mô hình doanh nghiệp điểm của tỉnh về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng.

Sở cũng đã hỗ trợ 30 doanh nghiệp đào tạo, tư vấn xây dựng, duy trì áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn; tổ chức đánh giá sự phù hợp hệ thống và sản phẩm, dịch vụ; hướng dẫn 28 sản phẩm địa phương đăng ký bảo hộ; tham mưu, đề xuất xây dựng danh mục hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Nhờ đó, các mục tiêu của Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ đã cơ bản hoàn thành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án được nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Trong giai đoạn tới, việc hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ sẽ được thực hiện trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cuộc cải tiến năng suất trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Phấn đấu đào tạo được ít nhất 20 chuyên gia được cấp chứng nhận, trên 1.000 lượt cán bộ, lãnh đạo, quản lý năng suất, chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu, xây dựng thêm 10 mô hình doanh nghiệp điểm.

Tại hội nghị, Sở KH&CN, Viện Năng suất Việt Nam và Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị trong việc thực hiện Đề án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp.

Nhân dịp này, 22 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Theo Cao Quỳnh/ baoquangninh.com.vn