Thông báo kế hoạch đào tạo QTC tháng 4 năm 2015

16 Tháng Ba 2015

Kính gửi:
  – Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
  – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố;
  – Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  – Các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Trung tâm Đào tạo – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Đơn vị kế hoạch đào tạo trong tháng 4 năm 2015 của chúng tôi như sau:

I. Các khóa đào tạo Kiểm định viên tại Hà Nội

TT

Tên các khoá học

Thời gian

Địa điểm

Phí tham dự/01 người

1

Kiểm định/Hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

30/3 ÷ 04/4

Hà Nội

2.900.000đ

2

Kiểm định viên huyết áp kế

30/3 ÷ 04/4

Hà Nội

2.500.000đ

3

Kiểm định viên áp kế lò xo

30/3 ÷ 04/4

Hà Nội

2.500.000đ

4

Kiểm định viên áp kế và huyết áp kế

30/3 ÷ 05/4

Hà Nội

2.900.000đ

5

KĐV đồng hồ nước lạnh

6/4 ÷ 11/4

Hà Nội

2.500.000đ

6

KĐV Bể đong cố định (Bể trụ đứng, Bể trụ nằm ngang)

6/4 ÷ 12/4

Hà Nội

2.900.000đ

7

KĐV cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo)

6/4 ÷ 11/4

Hà Nội

2.500.000đ

8

Kiểm định viên cân ô tô

6/4 ÷ 11/4

Hà Nội

2.500.000đ

9

Kiểm định/ hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật

20/4 ÷ 25/4

Hà Nội

2.900.000đ

 10

Kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo độ dài

20/4 ÷ 25/4

Hà Nội

2.900.000đ

II. Các khóa đào tạo kiểm định viên tại TP.Hồ Chí Minh/ Bình Dương

TT

Tên các khoá học

Thời gian

Địa điểm

Phí tham dự/01 người

     11

Kiểm định/hiệu chuẩn PTĐ áp suất

6/4 ÷ 11/4

HCM

3.400.000đ

     12

KĐV cân phân tích, cân kỹ thuật

13/4 ÷ 18/4

Bình Dương

3.000.000đ

     13

KĐV cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo)

13/4 ÷ 18/4

Bình Dương

3.000.000đ

     14

Kiểm định viên cân ô tô

13/4 ÷ 18/4

Bình Dương

3.000.000đ

     15

Kiểm định/ hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ

20/4 ÷ 25/4

Bình Dương

3.400.000đ

     16

KĐV công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử

20/4 ÷ 25/4

TP.HCM

3.000.000đ

     17

KĐV công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng

20/4 ÷ 25/4

TP.HCM

3.000.000đ

     18

KĐV công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử

20/4 ÷ 26/4

TP.HCM

3.400.000đ

III. Các khóa đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

TT

Tên các khoá học

Thời gian

Địa điểm

Phí tham dự/01 người

     19

Đánh giá hoạt động kiểm tra duy trì, xây dựng áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính Nhà nước

01/4 ÷ 4/4

Hà Nội

3.000.000đ

     20

Nhận thức chung, hướng dẫn xây dựng văn bản và đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

6/4÷10/4

Hà Nội

5.000.000đ

     21

Nhận thức chung, hướng dẫn xây dựng văn bản và đánh giá nội bộ HTQLCL cho tổ chức chứng nhận sẩn phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

6/4÷10/4

Hà Nội

5.000.000đ

     22

Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường

7/4 ÷ 8/4

Hà Nội

1.000.000đ

     23

Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo ISO/IEC 17065:2012

15/4÷19/4

Hà Nội

5.000.000đ

22/4 ÷ 26/4

TP.HCM

Ghi chú:

-  Nội dung chi tiết từng khóa đào tạo xin xem chi tiết tại Phụ lục I.
-  Phí tham dự nêu trên bao gồm chi phí biên soạn bài giảng, bồi dưỡng giảng viên, thiết bị giảng dạy, tài liệu, văn phòng phẩm cho học viên và các chi phí khác….
-  Chi phí đi lại, ăn ở của học viên do đơn vị cử tự chi trả.
-  Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1462 4311.20.000104 – NH NN & PTNT – Chi nhánh Tây Đô – TP Hà Nội

Quý đơn vị có nhu cầu tham dự, xin vui lòng gửi lại cho chúng tôi Phiếu đăng ký sau khi đánh dấu vào những khoá học tương ứng và gửi tới Trung tâm Đào tạo theo địa chỉ sau:

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569) / Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đ/c: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 3791 6479/ 3791 2910 * Fax: (04) 3791 6479/ 3836 1408
Email: training1.stq@fpt.vn; Website: www.qtc.gov.vn;

Các học viên tham dự đầy đủ khoá học và đạt kết quả kiểm tra sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá đào tạo tương ứng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan, Đơn vị!