THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ THI QC KENTEI CẤP ĐỘ 4

THÔNG BÁO

V/v gia hạn đăng ký tham gia kỳ thi QC KENTEI dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam

 Kính gửi: Quý tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

_____Trung tâm Đào tạo (QTC) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Hiệp hội Tiêu chuẩn Nhật Bản (JSA) triển khai dự án nghiên cứu chuyển giao hệ thống khảo thí và cấp chứng chỉ QC KENTEI cho cán bộ làm công tác Kiểm soát chất lượng/Quản lý chất lượng (QC/QM) tại Việt Nam và các nước ASEAN.

_____Xét theo nhu cầu thực tế của các đơn vị/ tổ chức/ cá nhân có nhiều sự quan tâm đến kỳ thi QC KENTEI tại Việt Nam;

_____Để phù hợp và đáp ứng với các quy định về thời gian xét duyệt nội bộ cho việc cử người tham dự kỳ thi của các tổ chức.

_____Trung tâm Đào tạo tiếp tục mở cổng đăng ký tham dự kỳ thi QC KENTEI cấp độ 4 đến hết ngày 05 tháng 05 năm 2022, đăng ký trực tuyến theo biểu mẫu (click đường dẫn) hoặc vui lòng liên hệ với chị Văn Thanh Hồng (hotline: 0965820669) nếu anh/chị cần hỗ trợ thêm.

_____Thí sinh vượt qua kỳ thi sẽ được cấp Chứng chỉ QC KENTEI Cấp độ 4 do JSA, JUSE và QTC cùng cấp.

_____Thông tin về cuộc thi vui lòng truy cập website của chúng tôi: http://qtc.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.

_____Trân trọng!


Tài liệu học

Thí sinh có thể tham khảo tài liệu JSA QC KENTEI Cấp độ 4 tại:

Tài liệu qc-kentei/ (tiếng Anh)

Tài liệu qc-kentei/ (tiếng Việt)

                    

admin_qtc