Thông báo đào tạo Miễn Phí khóa học: Đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn tại Huế và TP HCM

28 Tháng Mười Một 2018

Kính gửi: Quý Đơn vị

Thực hiện chương trình Đào tạo, Bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp về năng suất chất lượng thuộc hệ thống cơ quan tiêu chuẩn đo lường chất lượng Thuộc chương trình quốc gia “Nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xin trân trọng gửi đến Quý đơn vị thông báo tổ chức 02 khoá đào tạo tại Thừa Thiên Huế và TP Hồ Chí Minh như sau:

  • Khóa 1: Đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm.
  • Khóa 2: Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.
  1. 1.      Thời gian và địa điểm tổ chức:

-     Tại Thừa Thiên Huế:

  • Khóa 1: ngày 10-12/12/2018;
  • Khóa 2: Ngày 12-14/12/2018.

-     Tại TP Hồ Chí Minh:

  • Khóa 1: Từ ngày 24-26/12/2018;
  • Khóa 2: Từ ngày 26-28/12/2018.

         (Buổi sáng: 8h00-11h30; buổi chiều: 13h30 -16h30)

  1. 2.        Kinh phí tham dự: Miễn Phí.

     -  Học viên được hỗ trợ chi phí tài liệu, văn phòng phẩm, ăn trưa, giải khát giữa giờ

Đối tượng tham dự:

– Cán bộ quản lý thuộc cơ quan quản lý nhà nước về đo lường;

- Cán bộ kỹ thuật thuộc tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định

Cán bộ quản lý và kỹ thuật thuộc các cơ quan có chức năng chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng đối với lượng của hàng đóng gói sẵn được quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN (Tổng cục TCĐLCL và Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương);

- Cán bộ quản lý, kỹ thuật thuộc các cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn và cơ quan, tổ chức, doanh nghệp có quan tâm.

Mục tiêu:

- Sau khóa học, học viên có thể tham gia đoàn đánh giá tại cơ sở do Tổng cục thành lập để đánh giá hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phục vụ cho việc xem xét, chỉ định của Tổng cục theo Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN.

- Sau khoá học, học viên có thể được cử tham gia đoàn đánh giá tại cơ sở do cơ quan chứng nhận thành lập để thực hiện hoạt động đánh giá phục vụ cho việc xem xét chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng đối với lượng của hàng đóng gói sẵn của cơ sở sản xuất, nhấp khẩu theo Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

Nội dung chương trình đào tạo: theo đường link sau http://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/11/khóa-đào-tạo-ĐG-sự-phù-hợp.pdf

PHIẾU ĐĂNG KÝhttp://qtc.gov.vn/content/uploads/2018/11/4.-PHIẾU-ĐĂNG-KÝ-THAM-DỰ-KHÓA-ĐÀO-TẠO.docx