Thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng

11 Tháng Tư 2016

Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) vừa ban hành Công văn số 1152/BKHCN-TTra đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường trong kinh doanh vàng.

Sẽ tiến hành thanh tra diện rộng về hoạt động kinh doanh vàng

Qua báo cáo từ các địa phương, thông tin trên các phương tiện truyền thông và kết quả tổng hợp hàng năm của Bộ KHCN cho thấy, trong thời gian gần đây xuất hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, ảnh hưởng xấu đến văn minh thương mại.

Trước tình hình trên Bộ KH&CN quyết định tổ chức, chỉ đạo các lực lượng trong toàn ngành triển khai cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn quốc về vấn đề này. Cuộc thanh tra sẽ tập trung trong các tháng 7,8 và 9/2016, Bộ KHCN sẽ tổng kết đánh giá và công bố về kết quả cuộc thanh tra.

Mục tiêu của thanh tra nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hàng hóa của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người tiêu dùng và toàn xã hội hiểu rõ các quy định của pháp luật đối với vàng trang sức, mỹ nghệ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính. Đồng thời, khẳng định vai trò kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường…

(Theo: Báo Công thương)