TẬP HUẤN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TẠI DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 22/9/2023, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC) phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội tổ chức “Hội nghị Tập huấn xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại Doanh nghiệp”. Đây là một nội dung quan trọng thuộc nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về đảm bảo đo lường nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường – Đại diện cho Tổng Cục TCĐLCL

Tại hội nghị, Ông Trần Quý Giầu – Vụ trưởng Vụ Đo lường thay mặt Tổng cục TCĐLCL phát biểu khai mạc và cho biết thành phố Hà Nội là một trong năm địa phương được lựa chọn để triển khai đầu tiên trong chuỗi các hoạt động tập huấn tại các tỉnh/ thành phố có chương trình hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Minh Hằng – Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Hà Nội

Đánh giá thực tế về hoạt động đo lường trên địa bàn thành phố Hà Nội, bà Hằng chia sẻ  mục tiêu chung của chương trình với mong muốn thành phố Hà Nội sẽ là một trong những đơn vị dẫn đầu trong cả nước về hoạt động này, nhằm tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập thông qua thực hiện các chương trình đảm bảo đo lường phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đại diện đến từ tổ chức chủ trì nhiệm vụ và các cơ quan quản lý nhà nước

Tham dự khóa tập huấn có các đại diện đến từ các tổ chức/ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Gồm có: Sở KH&CN Hà Nội, Chi cục TCĐLCL Hà Nội, các đơn vị/ doanh nghiệp/ tổ chức sản xuất, kinh doanh; cung cấp dịch vụ về đo lường, thử nghiệm; cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó bao gồm các tổ chức có hoạt động đo lường và đã đăng ký tham gia thực hiện chương trình đảm bảo đo lường.

Ông Trần Khắc Điền – Giảng viên, thành viên chính

tổ Chuyên gia đề án đảm bảo đo lường – 996

Các nội dung chính được chia sẻ trong chương trình tập huấn bao gồm:

– Vai trò của hoạt động đo lường và hiện trạng hoạt động đo lường tại các doanh nghiệp Việt Nam; Yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường để nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Một số kinh nghiệm về đổi mới hoạt động đo lường và đảm bảo đo lường trong nước và quốc tế.

– Giới thiệu Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tường Chính Phủ và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17 tháng 03 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

– Các bước chuẩn bị, phân tích và đánh giá thực trạng đảm bảo đo lường, phương pháp xây dựng các mục tiêu của Chương trình đảm bảo đo lường; dự kiến hiệu quả xây dựng và áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường;

– Phương thức đăng ký tham gia thí điểm xây dựng và triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại từng địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

admin_qtc