Quyết định ban hành và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2015

26 Tháng Một 2015

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành các Quyết định ban hành và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 4214/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7540-1:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

2. TCVN 7540-2:2005 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

Quyết định 4251/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7540-1:2013 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc – Phần 1: Hiệu suất năng lượng

2. TCVN 7540-2:2013 Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

3. TCVN 10153:2013 Phương pháp đo công suất tiêu thụ của thiết bị audio, video và các thiết bị liên quan

4. TCVN 10152:2013 Thiết bị điện gia dụng – Đo công suất ở chế độ chờ

Quyết định 4216/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7897:2008 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

2. TCVN 8248:2009 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

Quyết định 4250/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7897:2013 Balát điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

2. TCVN 8248:2013 Balát điện từ dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

Quyết định 4225/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 8273-5:2009 Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 5: Hệ thống làm mát

2. TCVN 8273-9:2009 Động cơ đốt trong kiểu pittông – Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 9: Hệ thống kiểm soát và giám sát

3. TCVN 7144-4:2007 Động cơ đốt trong kiểu pittông. Đặc tính – Phần 4: Điều chỉnh vận tốc

Quyết định 4226/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 13 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 9900-2-10:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 2-10: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ – Sợi dây nóng đỏ và quy trình thử nghiệm chung.

2. TCVN 9900-2-11:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ – Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh.

3. TCVN 9900-2-12:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 2-12: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ – Phương pháp thử chỉ số cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWFI) đối với vật liệu.

4. TCVN 9900-2-13:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 2-13: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ – Phương pháp thử nhiệt độ bắt cháy bằng sợi dây nóng đỏ (GWIT) đối với vật liệu.

5. TCVN 9900-11-2:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-2: Ngọn lửa thử nghiệm – Ngọn lửa trộn trước 1kW – Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.

6. TCVN 9900-11-3:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-3: Ngọn lửa thử nghiệm – Ngọn lửa 500 W – Thiết bị và phương pháp thử nghiệm xác nhận.

7. TCVN 9900-11-4:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-4: Ngọn lửa thử nghiệm – Ngọn lửa 50 W – Thiết bị và phương pháp thử nghiệm xác nhận.

8. TCVN 9900-11-5:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa hình kim – Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.

9. TCVN 9900-11-10:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50 W nằm ngang và thẳng đứng.

10. TCVN 9900-11-11:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-11: Ngọn lửa thử nghiệm – Xác định thông lượng nhiệt đặc trưng để mồi cháy từ nguồn lửa không tiếp xúc.

11. TCVN 9900-11-20:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-20: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 500 W.

12. TCVN 9900-11-21:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-21: Ngọn lửa thử nghiệm – Phương pháp thử bằng ngọn lửa 500 W thẳng đứng đối với vật liệu polyme dạng ống.

13. TCVN 9900-11-40:2013 Thử nghiệm nguy cơ cháy – Phần 11-40: Ngọn lửa thử nghiệm – Thử nghiệm xác nhận – Hướng dẫn.

Quyết định 1284/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/05/2014 hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7055:2002 Vàng và hợp kim vàng – Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng

Quyết định 1285/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 30/05/2014 công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 7055: 2014 Vàng và hợp kim vàng – Phương pháp huỳnh quang tia X để xác định hàm lượng vàng

2. TCVN 10310: 2014 Lớp phủ kim loại – Đo chiều dày lớp phủ – Phương pháp quang phổ tia X

Quyết định 4243/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 6874-1:2001 Chai chứa khí di động – Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa – Phần 1: Vật liệu kim loại.

2. TCVN 6874-3:2001 Chai chứa khí di động – Tính tương thích của vật liệu làm chai chứa và làm van với khí chứa – Phần 3: Thử độ tự bốc cháy trong khí oxy

3. TCVN 7389:2004 Chai chứa khí di động – Lắp van vào chai chứa khí

Quyết định 4244/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 14 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 6874-1:2013 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 1: Vật liệu kim loại.

2. TCVN 6874-3:2013 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 3: Thử độ tự bốc cháy đối với vật liệu phi kim loại trong môi trường oxy.

3. TCVN 6874-4:2013 Chai chứa khí – Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa – Phần 4: Phương pháp thử để lựa chọn vật liệu kim loại chịu được sự giòn do hydro.

4. TCVN 7389:2013 Chai chứa khí – Lắp van vào chai chứa khí.

5. TCVN 10117-1:2013 Chai chứa khí – Ren trụ để nối van vào chai chứa khí – Phần 1: Điều kiện kỹ thuật

6. TCVN 10117-2:2013 Chai chứa khí – Ren trụ để nối van vào chai chứa khí – Phần 2: Calip kiểm tra.

7. TCVN 10118:2013 Chai chứa khí – Cụm chai – Yêu cầu về thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và kiểm tra.

8. TCVN 10119-1:2013 Chai chứa khí – Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được – Phần 1: Áp suất thử nhỏ hơn và bằng 6 MPa.

9. TCVN 10119-2:2013 Chai chứa khí – Chai bằng thép không gỉ, hàn, nạp lại được – Phần 2: Áp suất thử lớn hơn 6 MPa.

10. TCVN 10120:2013 Chai chứa khí – Chai bằng hợp kim nhôm, hàn, nạp lại được – Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm.

11. TCVN 10121:2013 Chai chứa khí di động – Kiểm tra và bảo dưỡng các van chai.

12. TCVN 10122:2013 Chai chứa khí – Chai chứa khí nén và khí hóa lỏng (trừ khí axetylen) – Kiểm tra tại thời điểm nạp.

13. TCVN 10123:2013 Chai chứa khí – Quy trình vận hành để tháo van một cách an toàn khỏi chai chứa khí.

14. TCVN 10124:2013 Chai chứa khí – Chai bằng thép, hàn, nạp lại được có vật liệu chứa khí ở áp suất dưới áp suất khí quyển (trừ axetylen) – Thiết kế, kết cấu, thử nghiệm, sử dụng và kiểm tra định kỳ.

Quyết định 4246/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 5699-2-15:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

2. TCVN 5699-2-21:2007 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

3. TCVN 5699-2-23:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện  tương tự – An toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc

4. TCVN 5699-2-35:2006 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh

Quyết định 4247/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 5699-2-15:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đun chất lỏng

2. TCVN 5699-2-21:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng có dự trữ

3. TCVN 5699-2-23:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-23: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để chăm sóc da hoặc tóc

4. TCVN 5699-2-35:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-35: Yêu cầu cụ thể đối với bình đun nước nóng nhanh

5. TCVN 5699-2-69:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-69: Yêu cầu cụ thể đối với máy hút bụi ướt và khô, kể cả bàn chải điện dùng cho mục đích thương mại

6. TCVN 5699-2-73:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-73: Yêu cầu cụ thể đối với bộ gia nhiệt ngâm cố định trong nước

7. TCVN 5699-2-77:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-77: Yêu cầu cụ thể đối với máy cắt cỏ vận hành bằng nguồn lưới do người đi bộ điều khiển

8. TCVN 5699-2-81:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-81: Yêu cầu cụ thể đối với giầy ủ chân và thảm sưởi chân

9. TCVN 5699-2-97:2013 Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-97: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho mành cuộn, mái hiên, rèm và các thiết bị tương tự

Quyết định 4263/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 6576:1999 Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và đánh giá tính năng.

2. TCVN 6577:1999 Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và đánh giá tính năng

Quyết định 4264/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2013 công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia sau:

1. TCVN 6576:2013 Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và đánh giá tính năng.

2. TCVN 6577:2013 Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió có ống gió – Thử và đánh giá tính năng.

3. TCVN 9981:2013 Hệ thống điều hòa không khí đa cụm và bơm nhiệt gió-gió – Phương pháp thử và đánh giá tính năng.

4. TCVN 9982-1:2013 Tủ lạnh bày hàng – Phần 1: Từ vựng.

5. TCVN 9982-2:2013 Tủ lạnh bày hàng – Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử.

6. TCVN 10273-1:2013 Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió – Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa – Phần 1: Hệ số hiệu quả mùa làm lạnh.

7. TCVN 10273-2:2013 Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió – Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa – Phần 2: Hệ số hiệu quả mùa sưởi.

8. TCVN 10273-3:2013 Máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió – Phương pháp thử và tính toán các hệ số hiệu quả mùa – Phần 3: Hệ số hiệu quả cả năm.

(Theo tcvn.vn)

Để biết thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn và các dịch vụ đào tạo, tu vấn liên quan đến tiêu chuẩn, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Số 08 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37916479 / Fax: 04.37916479
Email: qtc@qtc.gov.vn ; Website: qtc.gov.vn


2015 ® Bản quyền thuộc về QTC
® Ghi rõ nguồn QTC Việt Nam khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Thiet ke website