[Liên Kết] SMEDEC 2 tổ chức Khóa đào tạo Chuyên gia Tư vấn Năng suất Chất lượng tại Hà Nội

27 Tháng Mười Một 2013

Theo Quyết định số 1630/QĐ-BKHCN ngày 13/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao chủ trì triển khai nhiệm vụ “Xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo về Đánh giá hiệu quả công việc (Work Sampling); Bố trí mặt bằng (Layout); Nghiên cứu thao tác và thời gian (Time study); Năng suất xanh (Green Productivity)” thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” của Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Khoa hoc Smedec2

         Thực hiện theo kế hoạch đào tạo 2013 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm SMEDEC 2 đã tổ chức thành công khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn về Năng suất chất lượng” tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia nhiệt tình của các chuyên gia từ các tổ chức, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và các doanh nghiệp của các tỉnh phía Nam.
SMEDEC 2 thông báo tiếp tục tổ chức khóa đào tạo “Chuyên gia tư vấn về Năng suất chất lượng” tại Hà Nội, cụ thể như sau:

Mục đích:  
-       Trang bị và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng tại các địa phương kiến thức tổng quát cũng như thực hành về năng suất chất lượng (NSCL) đối với bốn nội dung: Đánh giá hiệu quả công việc hay còn gọi là lấy mẫu công việc (Work sampling), bố trí mặt bằng (Layout), nghiên cứu thao tác và thời gian (Time study), năng suất xanh (Green productivity)
-       Làm cơ sở để thiết lập mạng lưới chuyên gia tư vấn về NSCL trong cả nước qua đó phát triển nguồn nhân lực cho chương trình NSCL quốc gia trong những năm tiếp theo.

1.   Nội dung và chương trình đào tạo: xem Phu luc 1 – 2 – Noi dung dao tao NSCL.doc.

2.   Thời gian: từ ngày 03/12/2013 (thời gian học: 8g30-16g30 mỗi ngày).

3.   Địa điểm:  
Hội trường Trung tâm Thông tin – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

4.   Đối tượng tham dự: -   Các cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm công tác ít nhất 01 năm hoặc có kiến thức chuyên môn về lãnh vực năng suất chất lượng như ISO 9001, 5S, v.v. Ưu tiên cho các chuyên gia có kinh nghiệm hoặc kỹ thuật chuyên môn thêm về quản lý và bảo vệ môi trường.

5.   Chi phí tham dự:

-   Học phí: Miễn phí.
-     Đi lại, ăn ở và công tác phí của học viên: Đơn vị tự trang trải kinh phí.

6.   Thời gian và số lượng đăng ký: Đăng ký trước 01/12/2013 
(Phieu dang ky tham du Khoa dao tao NSCL.doc ).

Trân trọng thông báo.

Giám đốc Trung tâm SMEDEC 2

 Nguồn: http://www.smedec.com