kiểm định viên phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản

23 Tháng Một 2015

Giới thiệu

Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định máy đo độ ẩm hạt nông sản nhằm phát triển năng lực kiểm định của một tổ chức.

 Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên máy đo độ ẩm hạt để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

Tóm tắt nội dung khóa học

Phần lý thuyết:

a. Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b. Những khái niệm và tính chất cơ bản về đo độ ẩm hạt

-  Đại cương về độ ẩm và đơn vị đơn vị độ ẩm;

- Các tính chất chung của nước;

- Sự hấp thụ nước của chất hút ẩm;

- Các phương pháp xác định độ ẩm;

- Sơ đồ liên kết chuẩn;

c. Sơ lược về phân loại, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đo độ ẩm hạt nông sản.

d. Qui trình kiểm định máy đo độ ẩm hạt nông sản.

Phần thực hành:

Thực hành kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt nông sản :

Phần thi kiểm tra

Bài thi lý thuyết.

Bài thi thực hành.

Đối tượng tham dự

-   Kiểm định viên đo lường;

-   Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-   Cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.

Thời gian:  06 ngày

Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng kế hoạch đào tạo

                                        Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701.569) Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)                         Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (04) 37916479/37912910* Fax: (04) 3836 1408/3.7916479
Website: www.qtc.qov.vn