Kiểm định viên cột đo xăng dầu

15 Tháng Một 2015

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên cột đo xăng dầu giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và  qui trình kiểm định cột đo xăng dầu nhằm nâng cao  năng lực kiểm định viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên cột đo xăng dầu để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a. Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường

b. Khái niệm cơ bản về đo thể tích và lưu lượng chất lỏng:

  • Một số tính chất của chất lỏng.
  • Khái niệm đo thể tích chất lỏng.
  • Một số vấn đề đo thể tích chất lỏng bằng lưu lượng kế và đồng hồ.

c. Phân loại, nguyên lý cấu tạo và vận hành các loại cột đo xăng dầu:

  • Đồng hồ kiểu tốc độ, kiểu thể tích.

d. Qui trình kiểm định cột đo xăng dầu.

2. Phần thực hành

Thực hành kiểm định: Cột đo xăng dầu

3. Phần kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo

  • Bài kiểm tra lý thuyết.
  • Bài kiểm tra thực hành.

VI. Đối tượng tham dự

-    Các Kiểm định viên đo lường;

-   Cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị/ tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-  Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức/ doanh nghiệp quan tâm.

V. Thời gian: 06 ngày

VI. Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

VII. Thông tin liên hệ

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi:

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;
Email: qtc@qtc.gov.vn; Website: www.qtc.gov.vn;

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!