Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử

15 Tháng Một 2015

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện tử giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng, kiểu điện tử nhằm nâng cao năng lực của kiểm định  viên và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, được đào tạo thực hành kiểm định trên công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng và kiểu điện để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết trong thực tế.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a) Những kiến thức cơ bản về Đo lường học và Quản lý đo lường.

b) Khái niệm cơ bản về đo lường điện.

c) Khái niệm về phương tiện đo lường điện: phân loại; sai số và cấp chính xác; ký hiệu trên phương tiện đo điện; kiểm định phương tiện đo điện.

d) Các phương pháp biểu thị sai số và cách tính sai số phương tiện đo điện.

e)  Phương pháp đo công suất, đo điện năng tác dụng và phản kháng trong mạch điện 1 pha và 3 pha.

f)  Nguyên lý cấu tạo, vận hành công tơ điện 1 pha và  3 pha đo điện năng tác dụng. Máy biến dòng, biến áp đo lường 1 pha và 3 pha.

g) Nguyên lý cấu tạo và vận hành thiết bị kiểm định đo.

h) Qui trình kiểm định công tơ điện.

2. Phần thực hành

Thực hành kiểm định: Công tơ điện

3. Phần kiểm tra

  • Bài kiểm tra lý thuyết.
  • Bài kiểm tra thực hành.

4. Đối tượng tham dự

 -   Các kiểm định viên đo lường;

-   Các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-   Cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp quan tâm.

5. Thời gian: 06 ngày

6. Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

7. Thông tin liên hệ

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;
Email: qtc@qtc.gov.vn; Website: www.qtc.gov.vn;

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!

Trân trọng!