Kiểm định viên cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo)

15 Tháng Một 2015

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên cân thông dụng (cân bàn, cân đĩa, cân đồng hồ lò xo, cân treo) giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và qui trình kiểm định cân bàn, cân đồng hồ lò xo, cân treo, cân đĩa nhằm phát triển năng lực kiểm định của  cá nhân và tổ chức.

II. Mục đích

Học viên được trang bị kiến thức về lý thuyết, kỹ thuật và được đào tạo thực hành kiểm định trên cân bàn, cân đĩa, cân treo và cân đồng hồ lò xo để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu trong thực tế công việc. Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung

Phần lý thuyết :

 •  Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.
 •  Khái niệm cơ bản về đo khối lượng, cân và quả cân.
 • Phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại cân thông dụng.
 • Cân thông dụng có chỉ thị kiểu cơ khí: cân bàn (loại quả đẩy hoặc quả tỷ lệ, loại đồng hồ), cân đồng hồ lò xo.
 • Cân thông dụng có chỉ thị kiểu điện tử.
 • Qui trình kiểm định cân bàn, cân đĩa, cân treo và cân đồng hồ lò xo.

 Phần thực hành :

Thực hành kiểm định:

 • Cân bàn;
 • Cân đĩa;
 • Cân treo;
 • Cân đồng hồ lò xo.

Phần kiểm tra

 •  Bài kiểm tra lý thuyết.
 •  Bài kiểm tra thực hành.

Đối tượng tham dự

Các kiểm định viên đo lường;

Cán bộ thực làm công tác kiểm định của các đơn vị / tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý đo lường của tổ chức / doanh nghiệp có quan tâm.

Thời gian:  06 ngày

Địa điểm

 • Đào tạo tập trung: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

 

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo.

Chị Nguyễn Hương Lan ((0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910;  Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479
Website: www.qtc.qov.vn