Kiểm định viên bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần

15 Tháng Một 2015

I. Giới thiệu

Khóa đào tạo Kiểm định viên bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần giúp học viên hiểu được lý thuyết về cơ sở đo lường học, quản lý đo lường và năm được qui trình kiểm định bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần nhằm nâng cao năng lực kiểm định của cá nhân và tổ chức.

II. Mục tiêu khóa học

Trang bị kiến thức về lý thuyết, kỹ thuật và được đào tạo thực hành kiểm định trên bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần để có được các kỹ năng kiểm định cần thiết đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

Chứng chỉ đào tạo đo lường được cấp sau khóa học là cơ sở để tổ chức làm hồ sơ chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên.

III. Tóm tắt nội dung khóa học

1. Phần lý thuyết

a.  Những kiến thức cơ bản về đo lường học và quản lý đo lường.

b.  Khái niệm cơ bản về đo lường dung tích-lưu lượng.

  • Sơ đồ liên kết chuẩn dung tích;
  • Phân loại, cấu tạo của bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần.

c.      Quy trình kiểm định bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần;

2. Phần thực hành

  • Thực hành kiểm định bình chuẩn kim loại hạng II và bình chuẩn từng phần.

3. Kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo

  • Bài kiểm tra lý thuyết.
  • Bài kiểm tra thực hành.

4. Đối tượng tham dự

-    Các Kiểm định viên đo lường;

-    Các cán bộ thực hiện công tác kiểm định của các đơn vị/ tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định hoặc ủy quyền kiểm định phương tiện đo;

-   Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý về đo lường của tổ chức/ doanh nghiệp có quan tâm.

5. Thời gian: 06 ngày

6. Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị và chuẩn đo lường để phục vụ thực hành.

7. Thông tin liên hệ

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo
Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Anh Trịnh Xuân Tùng (0914.989.096)

Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479;
Email: qtc@qtc.gov.vn; Website: www.qtc.gov.vn;

Rất mong nhận được sự tin tưởng và hợp tác của Quý Cơ quan!

Trân trọng!