Khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã tại Đắk Lắk

24 Tháng Bảy 2015

Ngày 20/7, Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) – Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã. Tham dự khóa tập huấn có bà Lê Thị Thành – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Chi cục TĐC cùng gần 30 học viên là các cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

kiemtra0

Nội dung đào tạo của khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã gồm 3 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Tổng quan về kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng: Cơ sở pháp lý của hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường; Đối tượng kiểm tra; Nội dung kiểm tra nhà nước về đo lường; Hình thức kiểm tra nhà nước về đo lường; Trách nhiệm kiểm tra nhà nước về đo lường; Phương thức kiểm tra nhà nước về đo lường; Trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về đo lường; Quyền hạn, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về đo lường; Xư lý vi phạm trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường; Kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

- Chuyên đề 2: Tổng quan về phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn: Tổng quan về phương tiện đo; Tổng quan về phép đo; Tổng quản về hàng đóng gói sẵn.

- Chuyên đề 3: Kiểm tra phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn: Kiểm tra đối với phương tiện đo; Kiểm tra phép đo; Kiểm tra đối với hàng đóng gói sẵn.

anh 1

 Bà Lê Thị Thành – Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc khóa tập huấn

Qua khóa tập huấn các học viên được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kiểm tra đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng của hàng đóng gói sẵn trong phạm vi trách nhiệm của huyện, xã.

Khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp huyện, xã diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 20-21/7/2015.

anh 2

Các học viên tham gia khóa tập huấn

  Phạm Hương ( QTC)