Khóa học: Nhận thức chung về SA 8000

22 Tháng Một 2015

 1. SA 8000 LÀ GÌ?

SA-8000-nhan-thuc-chungSA 8000 là hệ thống trách nhiệm xã hội đầu tiên được phát triển bởi SAI (tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế). Đây là một cách tiếp cận đến các nhà bán lẻ, các công ty sản xuất, các nhà cung cấp và các tổ chức khác duy trì được những điều kiện làm việc công bằng và tốt trong suốt chuỗi cung ứng.

SA 8000 được ban hành năm 1997, đưa ra các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức khác xây dựng, duy trì và áp dụng các việc thực hành tại nơi làm việc mà xã hội có thể chấp nhận.

Tiêu chuẩn SA 8000 là cơ sở cho các doanh nghiệp cải thiện được điều kiện làm việc. Mục đích của SA 8000 không phải để khuyến khích hay chấm dứt hợp đồng với các nhà cung cấp, mà nhằm cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và nâng cao nhận thức nhằm nâng cao điều kiện sống và làm việc.

SA 8000 bao gồm:

 Một tiêu chuẩn với những quyền của người lao động được thừa nhận một cách rộng rãi.

Các yêu cầu với một hệ thống quản lý ở mức độ nhà máy để duy trì được sự tuân thủ và cải tiến.

2. Mục tiêu của khóa học:

Mục đích của khóa học là giúp cho học viên nắm vững các yêu cầu chung của hệ

thống Trách nhiệm xã hội SA8000. Tầm quan trọng của đạo đức công ty và chứng

minh giá trị của công ty bạn đối với nhân viên và khách hàng.

 3. Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học dành cho tất cả các cấp quản lý và những người có trách nhiệm thực hiện hoặc duy trì hệ thống SA.

4. Ai cần SA 8000?

 Các tổ chức mong muốn:

-       Tự chứng tỏ sự tuân thủ với các chính sách về trách nhiệm xã hội.

-       Muốn chứng tỏ sự tuân thủ này với các bên quan tâm khác.

-       Được chứng nhận bởi một tổ chức bên thứ ba về hệ thống trách nhiệm xã hội.

5.Tại sao tổ chức, doanh nghiệp cần SA 8000?

Các áp lực từ mặt thị trường:

- Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức;

- Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động mang tính trách nhiệm xã hội nhằm tạo dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh;

- Chuẩn bị cho xu thế hội nhập quốc tế;

 Áp lực từ chủ sở hữu, cổ đông:

- Muốn đảm bảo đầu tư của họ được duy trì “trong sạch” về mặt trách nhiệm xã hội,

- Cải thiện hình ảnh của Doanh nghiệp đối với khách hàng và các bên quan tâm.

Áp lực từ nhân viên:

- Muốn có môi trường làm việc an toàn;

- Muốn có tổ chức và thương thảo tập thể với chủ doanh nghiệp.6. Lợi ích khi tham gia khóa học:

  • Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm vững được những vấn đề sau:
  • Hệ thống Trách nhiệm xã hội – Khái niệm và Nguyên tắc;
  • Cấu trúc của hệ thống SA8000;
  • Tại sao áp dụng hệ thống SA8000
  • Cách thức để triển khai và duy trì Hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000 vào hệ thống quản lý hiện hữu của công ty.

7. Nội dung khóa học:

-       Giới thiệu về các vấn đề xã hội (lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, sự trả công, tự do hội họp và thỏa ước lao động tập thể, thời gian làm việc, thực hành kỷ luật, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn).

-       Áp lực trong kinh doanh, sự gia tăng trách nhiệm hợp tác, và những lợi ích mà có thể đạt được thông qua thực hiện các qui tắc đạo đức, SA8000 hoặc các sáng kiến khác.

-       Xem xét và giải thích các yêu cầu của SA8000.

-       Giới thiệu về hoạt động thương mại có đạo đức.

-       Giới thiệu về các qui tắc đạo đức khác.

-       Giải thích về các yêu cầu tài liệu theo tiêu chuẩn SA8000.

8. Các bước thực hiện:

Bước 1 : Lãnh đạo của doanh nghiệp cam kết nhận thức đầy đủ các lợi ích khi áp dụng SA 8000, cam kết đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực. Ngoài ra, lãnh đạo cần xác định phương pháp triển khai phù hợp, thời gian thực hiện dự án và mời tổ chức tư vấn, nếu cần thiết .

Bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo, thành lập Ban triển khai xây dựng hệ thống trách nhiệm xã hội SA 8000. Thành phần Ban triển khai gồm đại diện ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.

 Bước 2 : Đánh giá và lập kế hoạch:

-       Đánh giá thực trạng của các hoạt động trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp.

-       Xác định các khoảng cách giữa hoạt động thực tế với yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000.

-       Lập kế hoạch chi tiết cho triển khai dự án tại doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm các bộ phận liên quan và thời gian thực hiện.

 Bước 3 : Xây dựng Hệ thống trách nhiệm xã hội tại doanh nghiệp:

-       Đào tạo nhận thức các yêu cầu của SA 8000 và cách thiết lập văn bản Hệ thống trách nhiệm xã hội cho ban triển khai,

-       Tập thể người lao động của doanh nghiệp tự đề cử người làm đại diện công nhân,

-       Xây dựng hệ thống tài liệu: các bộ phận được phân công soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp và ban hành tài liệu theo kế hoạch.

Bước 4 : Áp dụng Hệ thống tài liệu:

-       Đào tạo nhận thức chung về Hệ thống trách nhiệm xã hội cho toàn bộ nhân viên trong Doanh nghiệp;

-       Hướng dẫn các bộ phận áp dụng tài liệu đã viết;

-       Chỉnh sửa tài liệu trên cơ sở thực tế và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Bước 5 : Đánh giá, cải tiến :

-       Đào tạo đánh giá nội bộ cho các thành viên ban triển khai và một số các thành viên của các bộ phận liên quan;

-       Thực hiện đánh giá nội bộ;

-       Khắc phục và thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá nội bộ.

 Bước 6 : Chứng nhận, duy trì và cải tiến Hệ thống trách nhiệm xã hội sau chứng nhận:

-       Doanh nghiệp liên hệ và lựa chọn tổ chức chứng nhận phù hợp và làm thủ tục đăng ký chứng nhận;

-       Đánh giá thử (nếu cần) và đánh giá chứng nhận;

-       Khắc phục và thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận;

-       Duy trì và cải tiến Hệ thống trách nhiệm xã hội sau chứng nhận.

Thời gian đào tạo: 2 ngày

 Địa điểm

  • Đào tạo tập trung: Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có nhu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở cơ quan của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế Hoạch Đào Tạo

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)

Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479 
Website: www.qtc.qov.vn