Khóa học: Đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn iso 14001

22 Tháng Một 2015

KHÓA HỌC: ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ DUY TRÌ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG  HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2010 

  Giới thiệu

   iso-14000-danh-gia Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng thực tiễn cần thiết để hỗ trợ Đánh giá viên đánh giá hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo hệ thống quản lý môi trường của Tổ chức/ Doanh nghiệp phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuần ISO 14001:2010.

Những lợi ích khóa học

-   Đánh giá tập trung vào các yếu tố/ tác động môi trường và yêu cầu pháp luật, yêu cầu khác,
-   Đánh giá viên hiểu và thực hành tốt về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường,
-   Nắm được phương pháp chuẩn bị, thực hiện, báo cáo và theo dõi sau đánh giá.

Tóm tắt nội dung khóa họckhoa-hoc-iso-14000

-   Khái niệm và các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001:2010;

-   Hiểu về các yếu tố môi trường, tác động và ý nghĩa của chúng;

-   Xác định phạm vi đánh giá, tần số, phương pháp, trách nhiệm và các yêu cầu;

-   Cách thức xem xét tài liệu, phỏng vấn và kiểm tra tại hiện trường;

-   Chuẩn bị báo cáo đánh giá nội bộ, theo dõi sau đánh giá nội bộ;

-   Bài tập thực hành (đánh giá một phòng/ Ban được chọn cho chương trình đào tạo tại Tổ chức/ Doanh nghiệp; đánh giá theo tình huống cho chương trình đào tạo tại trung tâm Đào tạo) .

Đối tượng tham dự

Đánh giá viên nội bộ của các tổ chúc/ Doanh nghiệp đang áp dụng hoặc đã được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001:2010. Đối tượng tham gia khóa học này cần có hiểu biết cơ bản về các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2010.

Thời gian đào tạo: 3 ngày 

 Địa điểm

  • Đào tạo tập trung:

Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.

  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có nhu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở cơ quan của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế Hoạch Đào Tạo

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479 
Website: www.qtc.qov.vn