khóa học: Đánh giá viên nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo iso 22000

22 Tháng Một 2015

Giới thiệu

ISO -22000Khóa học này giúp học viên hiểu được lý thuyết và các kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện và báo cáo việc đánh giá nội bộ nhằm cạnh tranh trong thị trường nội địa cũng như nước ngoài.

Mục đích:

-         Giúp cho học viên hệ thống lại các yêu cầu của GMP – HACCP.

-         Hiểu được tầm quan trọng các yêu cầu của GMP – HACCP

-         Hiểu được trách nhiệm và quyền hạn của đánh giá viên nội bộ

-         Có đủ thông tin và tài liệu để lập kế hoạch và triển khai chương trình đánh giá nội bộ.

-         Có đủ kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ.

Tóm tắt nội dung khóa học:

-         Giới thiệu về đánh giá;

-         Tổng  quan các yêu cầu của GMP – HACCP;

-         Hoạt động trước khi đánh giá;

-         Tiến trình đánh giá;

-         Hoạt động sau đánh giá – điểm không phù hợp;

-         Hoạt động sau đánh giá – báo cáo đánh giá và theo dõi;

-         Bài tập thực hành;

-         Kiểm tra cuối khóa.

Đối tượng tham dự:

- Chuyên gia chất lượng, cá nhân được phân công quản lý hoặc tiến hành đánh giá nội bộ cho HTQLCL ISO 22000.
- Chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá.
- Cá nhân muốn trở thành chuyên gia đánh giá nội bộ của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.
- Cá nhân mong muốn vươn tới thành chuyên gia đánh giá chuyên nghiệp.
- Các Tổ chức cần nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ.
- Giám đốc, phó giám đốc, CEO, và đại diện lãnh đạo.

- Cán bộ quản lý, cán bộ chất lượng, cán bộ kỹ thuật có liên quan.

Phương pháp học:

Học viên được thực hành và trao đổi, thảo luận đối với từng nội dung học. Thông qua các tình huống đánh giá, đánh giá giả định, làm việc theo nhóm và trình bày kết quả đánh giá… học viên có cơ hội học hỏi, tích lũy các kiến thức, kinh nghiệm cần thiết về đánh giá.

Thời gian: 3 ngày

Địa điểm:

  • Đào tạo tập trung: Hà Nội: tại Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ TCĐLCL – Số 8 đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội.
  • Đào tạo tại đơn vị. Đơn vị bố trí phòng học, trang thiết bị để phục vụ công tác giảng dạy và thực hành.

Thông tin liên hệ:

Quý Đơn vị có yêu cầu tổ chức đào tạo tại trụ sở của Quý Đơn vị hoặc cử nhân viên đi đào tạo tại Trung tâm, vui lòng liên hệ với Chúng tôi.

Phòng Kế hoạch đào tạo

Chị Nguyễn Hương Lan (0915.701569), Chị Lê Thu Huyền (0913 55 3434)
Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC)
Địa chỉ: Số 8 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04 – 37916479/37912910; Fax: 04 – 3.8361408/3.7916479 
Website: www.qtc.qov.vn