Khóa đào tạo nghiệp vụ Kiểm tra nhà nước về Đo lường tại TĐC Lạng Sơn năm 2024

Từ ngày 01- 04/4/2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp Nghiệp vụ Kiểm tra Nhà nước về Đo lường năm 2024, nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức thực hiện công tác quản lý và kiểm tra nhà nước về lĩnh vực đo lường tại địa phương.

Dự và khai mạc lớp nghiệp vụ có ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và 14 học viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các Tỉnh/Thành: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Bắc Kạn, Lai Châu.

Ông Trần Quốc Anh – Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Hùng Điệp – Giảng viên của Trung tâm Đào tạo đã giới thiệu, truyền đạt kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường với 4 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Tổng quan kiểm tra nhà nước về đo lường; Chuyên đề 2: Kiểm tra phương tiện đo; Chuyên đề 3: Kiểm tra phép đo; Chuyên đề 4: Kiểm tra hàng đóng gói sẵn.

Học viên thực hành kiểm tra lượng của hàng đóng gói sẵn

Thông qua Lớp nghiệp vụ này, các học viên nắm được những nội dung nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường được quy định tại Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường; Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013./.

Trích nguồn: https://sokhcn.langson.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong/to-chuc-lop-nghiep-vu-kiem-tra-nha-nuoc-ve-do-luong-nam-2024.html

admin_qtc